Közlekedési automatika MSc

BMEKOKAM202

A tantárgy feladata

A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókat a közlekedés területén alkalmazott biz-tonságkritikus automatikus irányítórendszerek filozófiájával, a biztonsági követelmények meg-határozásának és az elért biztonság igazolásának módszereivel.

A tantárgy rövid leírása

Biztonsági alapfogalmak: Biztonsági rendszerek fejlesztése (rendszer-követelmények, veszély- és kockázatelemzés, rend-szerspecifikáció, rendszer-architektúra meghatározása, modulokra bontás, modulok fejlesztése, megvalósítása, tesztelése; rendszerintegráció, teljes rendszer verifikálása és validálása; tanúsí-tás, engedélyezés).
Biztonságkritikus rendszerek hiba-menedzselése.
Biztonsági kritériumok: rendszer követelmények, biztonsági követelmények, biztonságigazolás.
Veszélyelemzés: hibamód és -hatás elemzés, veszély- és működőképesség elemzés, eseményfa elemzés, hibafa elemzés, veszélyelemzés a fejlesztési életciklusban.
Kockázatelemzés. A hibás működés következményei - súlyosság. A hibás működés valószínű-sége - gyakoriság. Kockázatosztályozás. Integritási szintek.
Biztonságkritikus rendszerek fejlesztése. Életciklus modellek. Biztonsági életciklus. Fejlesztési modellek. Hibamenedzselés. A biztonság emberi tényezői. Biztonsági elemzés. Biztonság-menedzsment.


Letölthető segédanyagok

Korábbi évekből származó oktatási segédletek:
Petri-hálók és az ehhez kapcsolódó PetriDotNet példák
SzG előadásfóliái (61508-61511): 1.rész (pdf), 2. rész(pdf)

Záróvizsga tételsor