Elektrotechnika-elektronika II.

 Elektrotechnika-elektronika II.

 

tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

A tárgy a 2018/2019 tanév tavaszi félévében vizsgakurzussal és rendes kurzussal is indul.

 

A vizsgakurzust értelemszerűen azok vehetik fel, akik már rendelkeznek a tárgyból aláírással; vizsgatételek a korábbi évek tételeinek megfelelően; vizsgákat a szorgalmii időszakban is hirdetünk, természetesen a vizsgaidőszakban is lehetőség van vizsgázni (Neptun szerint).

 

A normál kurzust azok vehetik fel, akik az elektrotechnika - elektronika I félévközi jegyével rendelkeznek (vagy új lehetőségként azonos félévben akarják a két tárgyat teljesíteni; ez esetben a két tárgy azonos félévre felvehető, de a II. tárgy teljesítése csak az I. tárgy teljesítése után kezdhető meg, részletesen lásd lentebb).

Az elektrotechnika - elektronika II tárgyat az új tanterves Elektrotechnika - elektronika tárggyal együtt tartjuk; az új tanterves tárgy első fele az elekto I; a második fele az elektro II-nek felel meg. Aki csak az elektro II-t kívánja teljesíteni, annak a tárgy teljesítése a félév második felében jelent majd kötelezettségeket; Neptun üzenetben értesítünk mindenkit a pontos kezdésről.

 

További információk a lentebbi, korábbi anyagok között.

 

-----------

Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

A tárgy a 2018/2019 tanév őszi félévében vizsgakurzussal indul. A vizsgakurzust a korábbi félévben már aláírást szerzett kollégák vehetik fel. A vizsga feltételei megegyeznek a korábbi félév vizsgafeltételeivel.

Figyelem! Vizsgákat a vizsgakurzuson a szorgalmi időszakban egyenletesen elosztva (négy alkalom) is fogunk tartani; természtesen a vizsgaidőszakban is lehet majd vizsgázni. Az első vizsgaalkalom a szorgalmi időszak első hetében lesz! Kérjük az érdeklődőket, figyeljék a Neptun rendszert.

 

Vizsgatételeket lásd a korábbi félév hirdetményei között, ezen az oldalon kicsit lentebb.

 

A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett tételkidolgozások a tanszék által NEM lektoráltak, és sajnos számos hiba is van bennük (van olyan tételkidolgozás, amely az adott tétel teljes félreértésén alapul és így e tételkidolgozás elmondása a vizsgán elégtelen érdemjegyet eredményez)!

 

-----------

Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

 

A tárgy a 2016/2017 tanév tavaszi félévében indul.
Előadás: szerda 12.15 - 14.00, StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

 

A tárgy ebben a félévben speciális lebonyolítással kerül megtartásra: a laborgyakorlatok nem az St124 elektrotechnika laborban, hanem az StFNagy előadóban, egyetlen kurzusként, részben demonstrációs mérésekként, részben mérési tárgyú előadásként kerülnek lebonyolításra (ennek oka az új BSc tanterv bevezetése, az új tantervben a mintatanterv 2. félévére kerülő Elektrotechnika-elektronika tárgy laborterhelése, illetve a két tárgy egyidejű tartására elégtelen laborkapacitásaink).

Laborelőadás: minden páros oktatási hét szerda, 14.15-16.00, StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

(A laborelőadásokra külön felkészülés nem szükséges; a laborteljesítményt ebben a félévben egy, a félév végén megtartandó külön laborZH eredménye adja. A laborZH 22 pontos, az eredmény a korábbi félévek szerinti laborteljesítmánynek felel meg. Ha a laborZH eredménye 11 pont alatti, akkor az elégtelennek minősül és azt a TVSZ szerint javítani szükséges.)

 

A tárgy előadásainak és laborelőadásainak tervezett tartalma a 2016/17 tanév tavaszi félévében (2017.02.06 verzió) (természtesen az anyag leadásában csúszások lehetségesek; a célunk a leadott anyag minél jobb érthetősége...)

 

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

(Az alábbi információk értelemszerűen alkalmazandóak a laborZH-ra, illetve a laborZH pontszámával teljesített laborra is.)

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

ÚJ!!! Vizsga tételek (publikálva: 2014. május)

 

 A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett tételkidolgozások a tanszék által NEM lektoráltak, így számos hiba van bennük!

Zárthelyi

A zárthelyik időpontja és terembeosztás a vezeték név kezdőbetűje alapján:

"Labor" zárthelyi: 2017.04.21  16:00...17:00

A -> K: CHMAX;  Zh lap a javító nevével (A-K)

L -> Z:  K234;  Zh lap a javító nevével (L-Z)

 

Zárthelyi: 2017.05.05  16:00...17:30

A -> K: KF51 (AudMax)

L -> Z:  K234

 

 (Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + A tavalyi ZH feladatsora és megoldási útmutatója.)

 

Zárthelyi pótlás:

05.15. hétfő 14.15-15.45 PZH,

16.00-17.00 laborPZH (a laborZH feladatsora a megoldással)

05.23. kedd 14.15-16 Pót-pót ZH,

16.00-17.00 labor pót-pótZH

A pótZH-ra jelentkezni kell: három külön jelentkeztető vizsgát hoztunk létre, külön a csak ZH-t pótlóknak; külön a csak laborZH-t pótlóknak és külön a mindkét ZH-t pótlóknak. Kérek minden érintettet, jelentkezzen.

A pót-pótZH-k már fizetősek (külön-külön), ide is jelentkezni kell; de ez már hagyományos aláíráspótló vizsga, külön a ZH pótlása és külön a laborZH pótlása; aki mindkettőt akarja majd írni, ennél az alkalomnál mindkettőre jelentkeznie kell.

 

Hirdetmények

 T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása az előző kurzusoknál meghírdetetteknek megfelelően (2014-15 tanév tavaszi félévtől) az alábbiak szerint történik: a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a tárgy teljesítését, és laborok nélkül a tárgy teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Ezen túlmenően a tárgy korábbi aláírását a TVSZ szerint fogadjuk el; vagyis akinek aláírása van, annak továbbra is csak vizsgáznia kell; a fentiek azokra a kollégákra vonatkoznak, akik aláírást nem szereztek még, de a laborteljesítményüket egyszer már elfogadtuk.

Szabó Géza

Mérések, kérdések:

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

  

1...2. hét: M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet (vonatkozó mérési lap)

3...4. hét: M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is) (vonatkozó mérési lap)

5...6. hét: M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek (vonatkozó mérési lap) !Fontos információk!

7...8. hét: M24: Soros gerjesztésű egyenáramú motor és a külső gerjesztésű egyenáramú generátor vizsgálata; [1] 4.15, 4.16 fejezetek (vonatkozó mérési lap)

9...10. hét: M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet (vonatkozó mérési lap)

11...12. hét: M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet (mérési lap nem tartozik hozzá)

13...14. hét: M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet (vonatkozó mérési lap)

Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

 

Félévközi feladat

 • Beadási határidő: 2017. május 5. 16:00 (a zh-n is leadható)

 • Az előadási anyag (pdf)
 • Névre szóló feladatlapok a Neptun kód kezdő betűje alapján  (keresés: CTRL+F >> Neptun kód):

Oktatási, mérési segédletek

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos, ill. érvényes):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

9. előadáshoz: villamosenergia-elosztás; érintésvédelem; gépek és hálózatok védelme (lásd még a lentebbi dr. Kloknicer összefoglalókat is!)

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

EREDMÉNYEK

(laborcsoportok eredményei az oktatók egyéni döntése alapján itt megjelenítve...)

 

Lövétei István Ferenc: aktuális eredmények - 05.23 - végeredmények

Antal László: aktuális eredmények -  05.15 - LAB PZH, PZH

Szabó Krisztián: aktuális eredmények - (PZH, LAB PZH - 05.16.) 

Kisari Ádám: aktuális eredmények - LAB (P)ZH, (P)ZH, HF (05.19.)

Baranyi Edit: aktuális eredmények 

Varga Balázs aktuális eredmények

Simonyi Ernő: aktuális eredmények - LAB ZH, ZH, HF, LAB PZH (05.17.)

Bányai Tibor: eredmények - HF (05.14) eredmények - ZH (05.08); eredmények - LAB ZH (05.02) 

Tóth-Bejkhard Attila: aktuális eredmények - PZH, LAB PZH (05.16.)

Keresztesi Balázs: aktuális eredmények - LAB ZH, ZH, HF, LAB PZH, PZH (05.17.)

Szabó Géza: aktuális eredmények - LAB ZH, HF (05.10.)

 

-----------

Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

A tárgy a 2016/2017 tanév őszi félévében csak vizsgakurzussal indul. A vizsgakurzust csak azok vehetik fel, akik már rendelkeznek a tárgyból aláírással (aláírás megszerzésére ebben a félévben nincs lehetőség még a laborokat korábban teljesítettek számára sem).

Vizsgatételek, követelmények az előző félév anyagai között (e lapon lentebb) találhatóak.

A tantárgyból a szorgalmi időszakban több alkalommal tervezünk vizsgát tartani - a vizsgák a Neptun rendszerben kerülnek majd kiírásra (ha még nem láthatóak, keressék a tárgyfelelőst). A vizsgákra részvételi szándék esetén a Neptun rendszerben kell jelentkezni. A szorgalmi időszakban tartott vizsgák minden feltétele megegyezik a vizsgaidőszakban tartott vizsgák feltételeivel.

 

 

------

A tárgy a 2015/2016 tanév tavaszi félévében indul.
Előadás: kedd 12.15 - 14.00, StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

ÚJ!!! Vizsga tételek (publikálva: 2014. május)

Zárthelyi

A zárthelyi időpontja: 2016. április 26. (kedd) 12:15 ... 13:45
Terembeosztás a vezeték név kezdőbetűje alapján:
A -> Gy : StFNagy
H -> K : K174
L -> Z : Ch Max

ZH felkészítő konzultáció: 2016. ápr. 25. (hétfő) 17:00 StFNagy terem, vezeti Bányai Tibor

(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + A tavalyi ZH feladatsora és megoldási útmutatója.)
Zárthelyi pótlás: 2016. május 12. (csütörtök) 16:15 ... 17:45, terem: StFKis

Pót-pót zh: 2016. május 25. (szerda) 8:30...10:00, a Neptunban kell jelentkezni.

Hirdetmények

 

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása az előző kurzusoknál meghírdetetteknek megfelelően (2014-15 tanév tavaszi félévtől) az alábbiak szerint történik: a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a tárgy teljesítését, és laborok nélkül a tárgy teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Ezen túlmenően a tárgy korábbi aláírását a TVSZ szerint fogadjuk el; vagyiis akinek aláírása van, annak továbbra is csak vizsgáznia kell; a fentiek azokra a kollégákra vonatkoznak, akik aláírást nem szereztek még, de a laborteljesítményüket egyszer már elfogadtuk.

Szabó Géza

Mérések, kérdések:

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

  

1...2. hét: M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet (vonatkozó mérési lap)

3...4. hét: M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is) (vonatkozó mérési lap)

5...6. hét: M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek (vonatkozó mérési lap) !Fontos információk!

7...8. hét: M24: Soros gerjesztésű egyenáramú motor és a külső gerjesztésű egyenáramú generátor vizsgálata; [1] 4.15, 4.16 fejezetek (vonatkozó mérési lap)

9...10. hét: M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet (vonatkozó mérési lap)

11...12. hét: M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet (mérési lap nem tartozik hozzá)

13...14. hét: M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet (vonatkozó mérési lap)

Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

 

Félévközi feladat

Oktatási, mérési segédletek

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos, ill. érvényes):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

9. előadáshoz: villamosenergia-elosztás; érintésvédelem; gépek és hálózatok védelme (lásd még a lentebbi dr. Kloknicer összefoglalókat is!)

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

EREDMÉNYEK

(laborcsoportok eredményei az oktatók egyéni döntése alapján itt megjelenítve...)

 

Lövétei István Ferenc: LAB02 - 05.31. végeredmények - Kérem, hogy a nálam lévő jegyzőkönyveket vigyék el, azokat nem tudom tartósan tárolni!!

Szabó Krisztián laborcsoportjai: HF és laborpontok (05.31. 8:00)  

Komócsin Zoltán - Keresztesi Balázs: LAB11 - 05.25.

Komócsin Zoltán - Keresztesi Balázs: LAB12 - 05.25.

------

Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

A tárgy a 2015/2016 tanév őszi félévében csak vizsgakurzussal indul. A vizsgakurzust csak azok vehetik fel, akik már rendelkeznek a tárgyból aláírással (aláírás megszerzésére ebben a félévben nincs lehetőség még a laborokat korábban teljesítettek számára sem).

 

Vizsgatételek, követelmények az előző félév anyagai között (e lapon lentebb) találhatóak.

 

A tantárgyból a szorgalmi időszakban több alkalommal tervezünk vizsgát tartani - a vizsgák a Neptun rendszerben kerülnek majd kiírásra (ha még nem láthatóak, keressék a tárgyfelelőst). A vizsgákra részvételi szándék esetén a Neptun rendszerben kell jelentkezni. A szorgalmi időszakban tartott vizsgák minden feltétele megegyezik a vizsgaidőszakban tartott vizsgák feltételeivel.

 

---------

 

 

A tárgy a 2014/2015 tanév tavaszi félévében indul.
Előadás: kedd 12.15 - 14.00, StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

ÚJ!!! Vizsga tételek (publikálva: 2014. május)

Zárthelyi

A zárthelyi időpontja: 2015.04.21 (kedd) 16:15 ... 17:45; A ZH feladatsora és megoldási útmutatója.

(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
Terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje alapján:

 • A -> J: ChFMax
 • K -> R: Kf51 (AudMax)
 • S -> Zs StFnagy

Zárthelyi pótlás: 2015.05.12 (kedd) 16:15 ... 17:45 terem: StFNagy  (mindenkinek)

Hirdetmények

 

Tisztelt Kollégák,

 

Elektrotechnika – elektronika ii tárgyból azon hallgatók számára, akik valamilyen okból eddig még nem teljesítették (illetve a futó mérésnél: nem teljesítik) az egyes laborokat, pótlaborokat hirdetünk a pótlási hétre. A pótlabor azok számára, akik hivatalos oktatási szünet miatt nem teljesítettek egy labort, ingyenes; mások számára a TVSZ szerinti díjköteles.

 

A pótlaborok lefolyása teljes egészében megegyezik a normál laborokéval: felkészülés, füzet, kiskérdések, mérés, mérési lap, jegyzőkönyv (amennyiben az adott méréshez tartozik) stb.

 

Laborokat pótolni csak az alábbi időpontokban lehet; egy időpontban csak egy labormérés pótolható, de természetesen egy hallgató több pótlási alkalmat is felhasználhat.

 

A pótlási alkalmakra a laborban elhelyezett jelentkezési lapokon kell jelentkezni (az pótolhat egy adott időpontban, aki a mérést megelőző munkanap délután 14 óráig jelentkezik az adott laborra).

 

A lehetőségek:

 

1. pótlabor (Május 18, hétfő, 8.15-9.45; dr. Hrivnák István):

 

Pótolható: 1. mérés (opto) VAGY 2. mérés (műveleti erősítő) VAGY 3. mérés (négypólus+tirisztor)

 

2. pótlabor (Május 18, hétfő, 10.15-11.45; dr. Hrivnák István):

 

Pótolható: 1. mérés (opto) VAGY 2. mérés (műveleti erősítő) VAGY 3. mérés (négypólus+tirisztor)

 

3. pótlabor (Május 19, kedd, 8.30-10.00; dr. Komócsin Zoltán):

 

Pótolható: 4. mérés (egyenáramú gépek)

 

4. pótlabor (Május 19, kedd, 10.15-11.45; Simonyi Ernő):

 

Pótolható: 4. mérés (egyenáramú gépek)

 

5. pótlabor (Május 20, szerda, 8.15-9.45; Bányai Tibor):

 

         Pótolható: 5. mérés (transzformátor)

 

6. pótlabor (Május 20, szerda, 10.15-11.45; Simonyi Ernő):

 

         Pótolható: 5. mérés (transzformátor)

 

7. pótlabor (Május 21, csütörtök, 8.15-9.45; Szabó Krisztián):

 

         Pótolható: 6. mérés (mágneskapcsoló) VAGY 7. mérés (aszinkron gép)

 

8. pótlabor (Május 21, csütörtök, 15.00-16.30; dr. Komócsin Zoltán):

 

         Pótolható: 6. mérés (mágneskapcsoló) VAGY 7. mérés (aszinkron gép)

 

---

 

T. Kollégák,

Az elektrotechnika-elektronika II. tárgy anyagának jobb megértését elősegítendő a tárgyhoz laborkonzultációt hirdetünk. A laborkonzultáció minden páros oktatási héten csütörtökön 18 órától kerül megtartásra; vezeti Varga Balázs tanár úr.

A laborkonzultáción lehet

- kérdezni az aktuálisan tartott laborgyakorlatról; mérések kipróbálhatóak;

- kérdezni a következő héten induló új laborgyakorlatról; mérések kipróbálhatóak;

- kérdezni a tárgy előadásával, gyakorlati példákkal kapcsolatban;

- kérdezni elektrotechnikai jellegű témákban;

- pótmérni az aktuálisan tartott labormérést (ez esetben előzetes jelentkezés szükséges a laborkonzultációt megelőző szerdáig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen).

Szerintem jó lehetőség, javaslom, hogy aki értelmesnek tartja, jöjjön és éljen vele.

Szabó Géza

 

Tisztelt Kollégák,

Elektrotechnika-elektronika ii. tárgyból 2015. 03. 23-tól változtatunk a laborkonzultáció rendjén:

A 7. héttől kezdve  minden páratlan oktatási héten csütörtökön 18 órától pótmérést tart Varga Balázs tanár úr; jelentkezni e-mailben kell a korábbiak szerint;

Minden páros oktatási héten csütörtökön 18 órától laborkonzultáció lesz a korábbiak szerint; ezeken a konzultációkon csak korlátozottan lehetséges a pótmérés, szintén előzetes egyeztetés alapján.

Az április 2-án esedékes alkalom az általános kezdési időponttól eltérően 16 órakor kezdődik!

Szabó Géza

 

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása az előző kurzusnál meghírdetetteknek megfelelően az aktuális elektrotechnika - elektronika II. kurzustól (2014-15 tanév tavaszi félév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a tárgy teljesítését, és laborok nélkül a tárgy teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Ezen túlmenően a tárgy korábbi aláírását a TVSZ szerint fogadjuk el.

Szabó Géza

 

Mérések, kérdések:

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

  

1...2. hét: M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet (vonatkozó mérési lap)

3...4. hét: M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is) (vonatkozó mérési lap)

5...6. hét: M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek (vonatkozó mérési lap) !Fontos információk!

7...8. hét: M24: Soros gerjesztésű egyenáramú motor és a külső gerjesztésű egyenáramú generátor vizsgálata; [1] 4.15, 4.16 fejezetek (vonatkozó mérési lap)

9...10. hét: M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet (vonatkozó mérési lap)

11...12. hét: M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet (mérési lap nem tartozik hozzá)

13...14. hét: M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet (vonatkozó mérési lap)

Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

 

Félévközi feladat

 • Beadási határidő: az M26 (Mágneskapcsolók) mérése utáni héten (= nem a következő mérésen...)

 • Névre szóló feladatlapok labor csoportonként (CTRL+F >> Neptun kód):

Oktatási, mérési segédletek

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos, ill. érvényes):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

 

EREDMÉNYEK

(laborcsoportok eredményei az oktatók egyéni döntése alapján itt megjelenítve...)

 

Lövétei István Ferenc - laborcsoportok - május 26. végleges - Kérem, hogy a nálam lévő jegyzőkönyveket vigyék el, azokat tartósan nem tudom tárolni!

Bede Zsuzsanna - laborcsoport

Szabó Krisztián laborcsoportjai - eredmények (05.26.)

Dr. Komócsin Zoltán laborcsoportjainak jegyzőkönyv átvétele: 2015.05.19-én 14-15h-ig az St104-ben (Meyer Dóra)

 

 


 


A tárgy a 2013/2014 tanév tavaszi félévében indul.
Előadás: kedd 12.15 - 14.00, StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

 

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

ÚJ!!! Vizsga tételek (publikálva: 2014. május)

 

Hirdetmények

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása a következő elektrotechnika - elektronika II. kurzustól (2014-15 tanév tavaszifélév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a tárgy teljesítését, és laborok nélkül a tárgy teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Ezen túlmenően a tárgy korábbi aláírását a TVSZ szerint fogadjuk el.

Szabó Géza

 

 

 

P-PZH ("AIV") időpontja: 2014. május 22 csütörtök, 8:30-10.00, St FKis, a Neptunban kell jelentkezni

 

ppzh eredmények

 

 

Vizsgák: vizsgaidőszakban (és a pótlási héten is) csütörkönként, kezdés: 8:30, (a Neptunban kell jelentkezni).

 

Pótmérések (a mérésekre az elektro laborban elhelyezett füzetben kell jelentkezni):

1.A mérés: május 19, hétfő, 10.15-12.00, vezeti: Szabó Géza
Optoelektronikai eszközök mérése (+ oszcilloszkóp kezelés);
Műveleti erősítő mérés;
Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése;

 

1.B mérés: május 19, hétfő, 14.15-16.00, vezeti: Hrivnák István
Optoelektronikai eszközök mérése (+ oszcilloszkóp kezelés);
Műveleti erősítő mérés;
Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése;

............................

2.A mérés (max. 20 fő hallgató mérésenként) - május 20, kedd, 8.15-10.00, vezeti: Szabó Krisztián
Transzformátor vizsgálata;

2.B mérés (max. 20 fő hallgató mérésenként) - május 20, kedd, 16.15-18.00, vezeti: Komócsin Zoltán
Transzformátor vizsgálata;

..........................

3.A mérés (max. 20 fő hallgató mérésenként) - május 21, szerda, 8.15-10.00, vezeti: Bányai Tibor
Soros gerjesztésű egyenáramú motor + Külső gerjesztésű egyenáramú generátor;
Mágneskapcsolós kapcsolások;
Aszinkron gép kördiagramjának felvétele;

3.B mérés (max. 20 fő hallgató mérésenként) - május 21, szerda, 14.15-16.00, vezeti: Bede Zsuzsanna
Soros gerjesztésű egyenáramú motor + Külső gerjesztésű egyenáramú generátor;
Mágneskapcsolós kapcsolások;
Aszinkron gép kördiagramjának felvétele;

 

Mérések, kérdések:

 

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

 

1...2. hét: M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet (vonatkozó mérési lap)

3...4. hét: M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is) (vonatkozó mérési lap)

5...6. hét: M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek (vonatkozó mérési lap)

7...8. hét: M24: Soros gerjesztésű egyenáramú motor és a külső gerjesztésű egyenáramú generátor vizsgálata; [1] 4.15, 4.16 fejezetek (vonatkozó mérési lap)

9...10. hét: M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet (vonatkozó mérési lap)

11...12. hét: M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet (mérési lap nem tartozik hozzá)

13...14. hét: M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet (vonatkozó mérési lap)

 

Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

(A kérdések 2010. februárban, ill. 2009. februárban változtak, kérjük ne a korábbiakat használják, a fentiek alapján készüljenek)

 

Félévközi feladat:

 

 

 • Beadási határidő: az M26 (Mágneskapcsolók) mérése utáni héten (= nem a következő mérésen...)
 • Névre szóló feladatlapok labor csoportonként (Neptun kód szerint rendezve):
 • hétfő 12:15 LAB02
 • kedd 10:15 LAB03; LAB04
 • kedd 14:15 LAB05; LAB06
 • szerda 8:15 LAB07; LAB08
 • csüt. 8:15 LAB09; LAB10
 • csüt 10:15 LAB11; LAB12

 

 

Oktatási, mérési segédletek

 

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos, ill. érvényes):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

 

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

Hirdetmények

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása a következő elektrotechnika - elektronika II. kurzustól (2014-15 tanév tavaszi félév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - (gyakorlat) - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a tárgyteljesítését, és laborok nélkül a tárgy teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Szabó Géza

 

EREDMÉNYEK

 

Lövétei István, kedd 10-12 - végleges jk eredmények

LAB10 Komócsin Zoltán - Rácz Gábor, jegyzőkönyvek, végleges jk eredmények kérem, hogy a jegyzőkönyveket vigyék el (ST108)!!!

LAB09 és LAB11 jegyzőkönyvek (Bede Zsuzsanna 05.23)

Szabó Krisztián laborcsoportjának eredményei (páratlan csütörtök 10-12): félévközi eredmények (05.21.)

Bede Zsuzsanna laborcsoportjának eredményei (páros csütörtök 10-12): félévközi eredmények (05.23) 

Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

A tárgy a 2013/2014 tanév őszi félévében csak vizsgakurzussal indul. A vizsgakurzust csak azok vehetik fel, akik már rendelkeznek a tárgyból aláírással (aláírás megszerzésére ebben a félévben nincs lehetőség még a laborokat korábban teljesítettek számára sem).

 

A vizsgakurzushoz kapcsolódó rendszeres (heti) konzultációs lehetőséget igény szerint indítunk. Kérjük az érintett kollégákat, hogy ez ügyben keressék a tárgyfelelőst.

 

Vizsgatételek, követelmények az előző félév anyagai között (e lapon lentebb) találhatóak.

 

A tantárgyból a szorgalmi időszakban több alkalommal tervezünk vizsgát tartani - a vizsgák a Neptun rendszerben kerülnek majd kiírásra (ha még nem láthatóak, keressék a tárgyfelelőst). A vizsgákra részvételi szándék esetén a Neptun rendszerben kell jelentkezni. A szorgalmi időszakban tartott vizsgák minden feltétele megegyezik a vizsgaidőszakban tartott vizsgák feltételeivel.

 

 


Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

 

A tárgy a 2012/2013 tanév tavaszi félévében indul.
Előadás: kedd 12.15 - 14.00, StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

 

Hirdetmény - pótlaborok

 

Kedves Kollégák,
 

Az elektrotechnika - elektronika ii. tárgyból a pótlási héten pótlaborokat szervezünk (ismeretes, hogy a sikeres tárgyteljesítéshez az összes labort teljesíteni kell). A pótlaborok teljesítése díjköteles, kivéve, ha az eredeti labor oktatási szünet miatt maradt el. A pótlaborokhoz tartozó jegyzőkönyveket még a pótlási héten be kell adni.

A pótlabor időpontok és a pótolható eredeti laborok:

1. pótlási alkalom: május 21, kedd, 8.15-10.00, vezeti dr. Hrivnák István

Pótolható:

 • 1. mérés (Opto) - összes pótló: 2 fő; jelentkezhet: 2 fő
 • 2. mérés (Műveleti erősítő) - összes pótló: 4 fő; jelentkezhet: 4 fő
 • 3. mérés (Négypólus + Tirisztor) - összes pótló: 5 fő; jelentkezhet: 5 fő
 • 5. mérés (Transzformátor) - összes pótló: 13 fő; jelentkezhet: 13 fő


2. pótlási alkalom: május 21, kedd, 14.15-16.00, vezeti Varga Balázs

Pótolható:

 • 1. mérés (Opto) - összes pótló: 2 fő; jelentkezhet: 2 fő
 • 2. mérés (Műveleti erősítő) - összes pótló: 4 fő; jelentkezhet: 4 fő
 • 3. mérés (Négypólus + Tirisztor) - összes pótló: 5 fő; jelentkezhet: 5 fő
 • 5. mérés (Transzformátor) - összes pótló: 13 fő; jelentkezhet: 13 fő

 

3. pótlási alkalom: május 22, szerda, 8.15-10.00, vezeti dr. Komócsin Zoltán

Pótolható:

 • 4. mérés (soros és külső gerj. egyenáramú gép) - összes pótló: 18 fő; erre az alkalomra jelentkezhet: 10 fő.
 • 6. mérés (mágneskapcsoló) - összes pótló: 21 fő; berendezés; erre az alkalomra jelentkezhet: 12 fő.


4. pótlási alkalom: május 22, szerda, 14.15-16.00, vezeti dr. Komócsin Zoltán

Pótolható:

 • 4. mérés (soros és külső gerj. egyenáramú gép) - összes pótló: 18 fő; erre az alkalomra jelentkezhet: 10 fő.
  6. mérés (mágneskapcsoló) - összes pótló: 21 fő; berendezés; erre az alkalomra jelentkezhet: 12 fő.


5. pótlási alkalom: május 23, csütörtök, 10.15-12.00, vezeti: Szabó Krisztián

Pótolható:

 • 7. mérés (aszinkron gép) - - összes pótló: ismeretlen számú fő; erre az alkalomra jelentkezhet: 12 fő.
  4. mérés (soros és külső gerj. Egyenáramú gép) - összes pótló: 18 fő; erre az alkalomra jelentkezhet: 10 fő.

 

6. pótlási alkalom: május 23, csütörtök, 14.15-16.00, vezeti: Szabó Krisztián

Pótolható:

 • 7. mérés (aszinkron gép) - - összes pótló: ismeretlen számú fő; erre az alkalomra jelentkezhet: 12 fő.
 • 6. mérés (mágneskapcsoló) - összes pótló: 21 fő; erre az alkalomra jelentkezhet: 10 fő.

 

Jelentkezni a laborban található jelentkezési lapokon kell !!

.......

 

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények

Vizsga tételek (publikálva: 2010. május 9.)

Előadások tervezett tematikája (hamarosan....)


ZH időpontja
(ebben a félévben egy ZH-t kell teljesíteni): április 25. csütörtök, 14:15 ... 15:45

Terembeosztás a vezeték név kezdőbetűje alapján: A...H: StFNagy; I...R: ChMax; S...Zs: KF76

Pót ZH időpontja: május 8. (szerda) 16:00 E1C (mindenki)

P-PZH ("AIV") időpontja: május 21. (kedd) 12:00 a Neptunban kell jelentkezni

 

Vizsgák: keddenként, kezdés: 8:30, (a Neptunban kell jelentkezni)

 

Mérések, kérdések:

1...2. hét: M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet
3...4. hét: M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is)
5...6. hét: M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek
9...10. hét: M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet
11...12. hét: M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet
13...14. hét: M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet
M28: Pótmérés: Lásd fenti hírdetményt.

Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

(A kérdések 2010. februárban, ill. 2009. februárban változtak, kérjük ne a korábbiakat használják, a fentiek alapján készüljenek)

 

Félévközi feladat:

 

 

 • Beadási határidő: az M26 (Mágneskapcsolók) mérése utáni héten (= nem a következő mérésen...)
 • Névre szóló feladatlapok labor csoportonként (Neptun kód szerint rendezve):
 • hétfő 12:15 LAB01
 • kedd 10:15 LAB03; LAB04
 • kedd 14:15 LAB05
 • szerda 8:15 LAB07; LAB08
 • csüt. 8:15 LAB09; LAB10
 • csüt 10:15 LAB11; LAB12
 • csüt 12:15 LAB13; LAB14

 

 

Oktatási, mérési segédletek

 

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

 

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

 

 

EREDMÉNYEK

 

Lövétei István kedd 10-12, aktuális jegyzőkönyvek (05.14)

Szabó Krisztián laborcsoportjainak eredményei: aktuális eredmények (05.24.)

Bede Zsuzsanna által javított és elfogadott jegyzőkönyvek és HF (Lab12) (05.24)

 

 


Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

A tárgy a 2012/2013 tanév őszi félévében csak vizsgakurzussal indul. A vizsgakurzust csak azok vehetik fel, akik már rendelkeznek a tárgyból aláírással (aláírás megszerzésére ebben a félévben nincs lehetőség még a laborokat korábban teljesítettek számára sem).

 

A vizsgakurzushoz kapcsolódó rendszeres (heti) konzultációs lehetőséget igény szerint indítunk. Kérjük az érintett kollégákat, hogy ez ügyben keressék a tárgyfelelőst.

 

Vizsgatételek, követelmények az előző félév anyagai között (e lapon lentebb) találhatóak.

 

A tantárgyból a szorgalmi időszakban több alkalommal tervezünk vizsgát tartani - a vizsgák a Neptun rendszerben már kiírásra is kerültek. A vizsgákra részvételi szándék esetén a Neptun rendszerben kell jelentkezni. A szorgalmi időszakban tartott vizsgák minden feltétele megegyezik a vizsgaidőszakban tartott vizsgák feltételeivel.

 

 

A tárgy a 2011/2012 tanév tavaszi félévében indul.

Előadás: kedd 12.15 - 14.00, F2E, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

 

 

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények(az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények

Vizsga tételek (publikálva: 2010. május 9.)

Előadások tervezett tematikája

Laborok beosztása

ZH időpontja (ebben a félévben egy ZH-t kell teljesíteni): ápr. 19. csütörtök, 14:15 ... 15:45

Terembeosztás a vezeték név kezdőbetűje alapján: A...N: ChMAx; O...Z StNagy terem

PZH időpontja: május 3. csütörtök, 14:15...15:45 StNagy

P-PZH ("AIV") időpontja: május 17. 10:15...11:45 F2E (a Neptunban kell jelentkezni)

 

 

Vizsgák: majd a vizsgaidőszakban... keddenként, kezdés: 8:30, ZF04, (a Neptunban kell jelentkezni)

 

Mérések, kérdések:

 1. M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet
 2. M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is)
 3. M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek
 4. M24: Soros gerjesztésű egyenáramú motor és a külső gerjesztésű egyenáramú generátor vizsgálata; [1] 4.15, 4.16 fejezetek
 5. M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet
 6. M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet
 7. M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet
 8. M28: Pótmérés: PÓTLÁSI HÉT, az alábbiak szerint (a laborban található füzetben jelentkezni kell!)
Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

(A kérdések 2010. februárban, ill. 2009. februárban változtak, kérjük ne a korábbiakat használják, a fentiek alapján készüljenek)

 

Félévközi feladat:

 

 

 

 • Beadási határidő: az M26 (Mágneskapcsolók) mérése utáni héten (= nem a következő mérésen...)
 • Névre szóló feladatlapok labor csoportonként (Neptun kód szerint rendezve):
 • kedd 10:15 LAB03 LAB04
 • kedd 14:15 LAB05
 • szerda 8:15 LAB07 LAB08
 • csüt. 8:15 LAB09 LAB10
 • csüt 10:15 LAB11 LAB12

 

 

 

 

Oktatási, mérési segédletek

 

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

 

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

 

 

EREDMÉNYEK

 

 

Szabó Krisztián laborcsoportjai: Végeredmények (2012. 05. 25.)

Szabó Géza laborcsoportja: Féléves eredmények és laboreredmények (2012. 05. 18.)

 

------------------------------------------------

 

Korábbi, nem az aktuális félévre vonatkozó anyagaink:

 

 

 

A tárgy a 2011/2012 őszi félévében indul, az alábbi anyagok érvényesek:

 

A 2011/2012 őszi félévben a tárgy két kurzussal indul:

1. EA; nyelv: magyar; Elmélet; 2011/12/1; Dr. Szabó Géza, Dr. Komócsin Zoltán, Dr. Hrivnák István;

A kurzust azoknak a kollégáknak írtuk ki, akik korábban már felvették a tárgyat, a tárgy laborjait (ideértve a félévközi feladatot is) sikeresen teljesítették, de a zárthelyi követelményeit nem teljesítették. A félév során az aláírás megszerzéséhez a kurzust felvett hallgatók egy zárthelyit írnak (szabályok a lentebbi tantárgyi követelmények szerint). Sikeresen aláírást szerzett kollégák a vizsgaidőszakban vizsgát tehetnek.

A kurzushoz rendszeres konzultáció jelleggel előadás/gyakorlat tartozik: második héttől kezdődően minden héten hétfőn 16.15-től a Z518 laborban (vezeti: Dr. Hrivnák István).

 

ZH: 12.01 csütörtök, 14.15-15.45; terem: ChMax

PÓT ZH: 12.08 csütörtök, 16.15-17.45; terem: KF76

PÓT-PÓT ZH 12.15 csütörtök, 12:15...13:45, terem: KF76, a Neptunban kell jelentkezni.

 


2. VIZSG; nyelv: magyar; Vizsgakurzus; 2011/12/1; Dr. Szabó Géza, Dr. Komócsin Zoltán, Dr. Hrivnák István;

A kurzust azoknak a kollégáknak írtuk ki, akik korábban már felvették a tárgyat, és az aláírást sikeresen megszerezték, de érvényes vizsgajegyük nincs. A kurzushoz a vizsgaidőszakban vizsgázási lehetőség tartozik.

Tapasztalatunk szerint a csak vizsga letételére kiírt kurzusok nem túl sikeresek: a korábbi félévekben tanult tárgy vizsgáit nehéz letenni. Ezért javasoljuk, hogy az előzetes felkészülés érdekében látogassák a vizsgakurzushoz kiírt konzultációt: második héttől kezdődően minden héten hétfőn 16.15-től a Z518 laborban (vezeti: Dr. Hrivnák István).

 

A tantárgyból a szorgalmi időszakban három alkalommal tartunk vizsgát (minden alkalommal a Közlekedésautomatikai Tanszéken):

2011. október 4, kedd, 16.30-tót

2011. november 2, szerda, 16.30-tól

2011. november 29, kedd, 16.00-tól

(további vizsgalehetőségek a vizsgaidőszakban)

A vizsgákra részvételi szándék esetén a Neptun rendszerben kell jelentkezni.

 

 

 

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények

Vizsga tételek (publikálva: 2010. május 9.)

 

Oktatási, mérési segédletek

 

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

 

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

 

------------------------------------------------

 

 

 

A tárgy a 2010/2011 tanév tavaszi félévében indul.

Előadás: kedd 12.15 - 14.00, St Nagy, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

 

 

Általános információk

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A tantárgy programja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények

Vizsga tételek (publikálva: 2010. május 9.)

Előadások tervezett tematikája

Laborok beosztása

 

ZH időpontja (ebben a félévben egy ZH-t kell teljesíteni): 2011 április 28. csütörtök, 14.15-15.45

 

TEREMBEOSZTÁS (a laborok időpontja alapján):

 

 

 

PZH időpontja: 2011. május 10. kedd, 16.15-17.45; AudMax

A PZH példasora, illetve megoldása pdf formátumban (majdnem 2 MByte)

 

P-PZH ("AIV") időpontja: 2011. május 17, kedd, 10.15-11.45 (a Neptunban kell jelentkezni)

A P-PZH példasora, illetve megoldása pdf formátumban

 

Vizsgák: keddenként, kezdés: 8:30, ZF04, (a Neptunban kell jelentkezni)

 

Mérések, kérdések:

 1. M21: Optolektronikus eszközök mérése + Oszcilloszkóp kezelés; [1] 4.12 fejezet és 2.5 fejezet
 2. M22: Műveleti erősítő mérése; [1] 4.11 fejezet (Önálló mérési feladat is)
 3. M23: Négypólus mérés + Tirisztoros egyenirányítás mérése; [1] 4.10, 4.13 fejezetek
 4. M24: Soros gerjesztésű egyenáramú motor és a külső gerjesztésű egyenáramú generátor vizsgálata; [1] 4.15, 4.16 fejezetek
 5. M25: Transzformátor vizsgálata; [1] 4.17 fejezet
 6. M26: Mágneskapcsolók mérése (Kizárólag önálló mérési feladat) (Motor kiválasztás hf. Kiadás); [1] 4.14 fejezet
 7. M27: Aszinkron gép kördiagramjának felvétele (Önálló mérési feladat is) (Motor kiválasztás hf. beadás); [1] 4.18 fejezet
 8. M28: Pótmérés: PÓTLÁSI HÉT, az alábbiak szerint (a laborban található füzetben jelentkezni kell!)
1. pótlabor, mágneskapcsolós mérés + aszinkron gép kördiagram felvétel: május 16, hétfő, 12.15-14.00, vezeti: Varga Balázs,

2. pótlabor, egyenáramú gépek + trafó: május 17, kedd, 8.15-10.00, vezeti: Bányai Tibor,

3. pótlabor, opto + műveleti erősítő + négypólus, tirisztor: május 18, szerda, 10.15-12.00, vezeti: Szabó Krisztián.

 

Hivatkozás: [1] Kloknicer (szerk): Elktrotechnika laboratóriumi gyakorlatok, jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 75017

(A kérdések 2010. februárban, ill. 2009. februárban változtak, kérjük ne a korábbiakat használják, a fentiek alapján készüljenek)

 

Oktatási, mérési segédletek

 

Segédletek az előadásanyagokhoz (2009/2010 tavaszi félévhez, de továbbra is hasznos):

Ajánlott irodalmak (2010.03.16 - folyamatosan bővülhet!)

3. előadáshoz: uA741 műveleti erősítő adatlap; Texas uA741 adatlap; uA741 kép

5. előadáshoz: egyenirányítás

7. előadáshoz: drosszel transzformátor

10. előadáshoz: motor kiválasztás (HF megoldás) és mágneskapcsoló alkalmazása (az animációk elérhetősége érdekében mindkettő Microsoft PowerPoint ppt formátumban), illetve mágneskapcsoló alkalmazása pdf-ben

 

Korábbi, de az aktuális félévben is hasznos (sőt: kotelező) segédleteink:

Villamosgépek-összefoglaló kivonat a korábbi félév előadásaiból

Dr. Kloknicer Imre: Érintésvédelmi összefoglaló

Dr. Kloknicer Imre: A fogyasztói hálózat áramellátás eszköze

Dr. Kloknicer Imre: Villamosgépek melegedése

Dr. Kloknicer Imre: Egyenáramú gép nyomatéka és indukált feszültsége

 

 

EREDMÉNYEK

 

Szabó Géza keddi laborcsoportjainak jegyzőkönyv-eredményei: pdf formátum, 2011.05.23

Szabó Géza keddi laborcsoportjai + laborfelmentettek féléves eredményei: pdf formátum, 2011.05.23, benne a PZH, PPZH

Szabó Krisztián laborcsoportjainak végleges eredményei: pdf formátum, 2011.05.20. 13:00

 

 

A tárgy a 2010/2011 őszi félévében indul, az alábbi anyagok érvényesek:

 

A 2010/2011 őszi félévben a tárgy két kurzussal indul:

1. EA; nyelv: magyar; Elmélet; 2010/11/1; H:16:15-18:00 (Z 205); Dr. Szabó Géza, Dr. Komócsin Zoltán, Dr. Hrivnák István;

A kurzust azoknak a kollégáknak írtuk ki, akik korábban már felvették a tárgyat, a tárgy laborjait (ideértve a félévközi feladatot is) sikeresen teljesítették, de a zárthelyi követelményeit nem teljesítették. A félév során az aláírás megszerzéséhez a kurzust felvett hallgatók egy zárthelyit írnak november 24-én, 16:15-től a K 121 teremben (szabályok a lentebbi tantárgyi követelmények szerint). Sikeresen aláírást szerzett kollégák a vizsgaidőszakban vizsgát tehetnek.

A kurzushoz rendszeres konzultáció jelleggel előadás/gyakorlat tartozik: minden hétfőn 16.15-18.00 között a Z205 teremben Dr Hrivnák István adjunktus úr tartja. Javasoljuk ennek látogatását, és az aktív részvételt.


2. VIZSG; nyelv: magyar; Vizsgakurzus; 2010/11/1; H:16:15-18:00 (Z 205); Dr. Szabó Géza, Dr. Komócsin Zoltán, Dr. Hrivnák István;

A kurzust azoknak a kollégáknak írtuk ki, akik korábban már felvették a tárgyat, és az aláírást sikeresen megszerezték, de érvényes vizsgajegyük nincs. A kurzushoz a vizsgaidőszakban vizsgázási lehetőség tartozik.

Tapasztalatunk szerint a csak vizsga letételére kiírt kurzusok nem túl sikeresek: a korábbi félévekben tanult tárgy vizsgáit nehéz letenni. Ezért javasoljuk, hogy az előzetes felkészülés érdekében látogassák a vizsgakurzushoz kiírt konzultációt: minden hétfőn 16.15-18.00 között a Z205 teremben Dr Hrivnák István adjunktus úr tartja. Javasoljuk ennek látogatását, és az aktív részvételt.


2010 év tavaszi félév

Előadások tervezett tematikája, előadók

 

Laborok beosztása, mérések sorrendje

 

Laborkonzultáció: a 3. héttől minden páratlan oktatási héten (3., 5. stb. hetek) hétfőn 12.15-14.00 között a Z516 laborban. Teljesen kötetlen konzultációs lehetőség. Konzultációvezető: Dr. Hrivnák István.

Miután a félév során több alkalommal önálló mérésre is sor kerül, javasoljuk a konzultáció igénybevételét minden olyan kollégának, aki a labortevékenységekben bizonytalannak érzi magát.

 

ZH: április 19, hétfő, 8.15-10.00 (Ka26: keddi mérőcsoportok; AudMax: mindenki más)

ZH anyaga: Elméleti kérdések (6 pont) - előadásanyag, labor beugró kérdések stb.; Példák (16 pont): Műveleti erősítős kapcsolások (erősítő, komparátor, Schmidt-trigger, integrátor, differenciátor stb.); Négypólusok; Transzisztoros erősítőkapcsolások; Egyenirányító kapcsolások, vezérelt egyenirányítás; Egyenáramú gépek, indítás; Egyenáramú gépek és aszinkron gépek választása adott feladathoz; Mágneskapcsolós példák. Transzformátoros példák.

A ZH példasora és megoldási útmutatója.

ZH eredmények, Szabó Géza által javítva, xls formátumban.

 

PZH: április 30, péntek, 14.15-16.00 (Ka26: keddi mérőcsoportok; AudMax: mindenki más) A PZH anyaga megegyezik a ZH anyagával.

A PZH példasora és megoldási útmutatója.

PZH eredmények, Szabó Géza által javítva, xls formátumban.

 

"AIV" (pontosabban PZH pótlása): Pótlási héten, a Neptunban kell jelentkezni, május 18-án, kedden, 10:00...11:30, Ka26. Anyag ua., mint ZH-n.

A P-PZH példasora és megoldási útmutatója.

P-PZH eredmények, Szabó Géza által javítva, xls formátumban.

 

 


Régi zárthelyik

 

FONTOS: Az itt található feladatsorok, megoldások a Tanszék oktatóinak szellemi tulajdonát képezik.

A megoldások a dolgozatok javításához készültek, az elégséges eredmény eléréséhez az itt leírtaknál részletesebb válaszok kellenek!

A megoldásokban esetleg előforduló (sajtó)hibákért elnézést kérünk.

 

(ebben a félévben egy ZH-t kell teljesíteni): később kerül meghatározásra

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.