TDK témák

Vegyél részt a TDK konferencián!

 

A TDK dolgozattal rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz, ráadásul egy jól megírt dolgozattal a diplomamunkádat is előkészíted. Nálunk sok érdekes téma közül válogathatsz, de természetesen a saját ötleteket is várjuk.

A TDK fő célja, hogy a hallgató új (a tanórai kereteken túlmutató) ismereteket szerezzen oktatói segítséggel. Az alábbi témákhoz gyakran csak angol nyelvű szakanyagokat lehet találni. Ehhez nyújt segítséget a www.sciencedirect.com, amely ingyenesen használható a BME IP-hálózatban.

 

További információk:

Közlekedésmérnöki kar TDK

 

 

Járműirányítás / Irányításelmélet TDK témák:

 

(Konzulensek: Dr Gáspár Péter, Németh Balázs)

 

Egy TDK kutatás alapján BSc/MSc tézis is írható, de a kutatás közvetlenül is irányulhat BSc/MSc dolgozat elkészítésére. Természetesen - igény szerint - más kutatási/fejlesztési terület is választható. 

 1. Aktuátorok integrálása rekonfiguráló irányítástervezés céljából
 2. Szenzorfúzió az irányítás biztonságának javítása céljából
 3. Trajektória követési algoritmus tervezése és realizálása
 4. Járművek haladásának összehangolása útkereszteződésekben
 5. Autonóm járművek hatása a hagyományos közlekedésre
 6. Egy aktuátorral elérhető működési tartomány becslése
 7. Több aktuátorral elérhető működési tartomány becslése
 8. Kooperatív járműirányítás egy útvonalon
 9. Járművezető irányítási célú modellezése
 10. Autonóm jármű kritikus helyzeteinek feltérképezése és elemzése
 11. Járművezető és jármű összehangolása az irányítástervezésben
 12. Jármű/Vezető/Környezet összehangolt tervezése az autonóm járműirányításban

A kutatáshoz használt szoftver környezetek: 

 1. Matlab/Simulink: általános tervező/elemző szoftver
 2. CarSim/TruckSim és CarMaker: közúti járműszimulátorok
 3. VisSim: forgalomszimulátor

 

Vasúti automatika TDK témák:

 1. Automatikus térköz realizálása mikroszámítógép vezérlésű vasútmodell felhasználásával. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 2. A vasúti közlekedés biztonsági kérdései. Konzulens: Dr. Szabó Géza

Számítástechnikai TDK témák:

 1. Útvonal díjtétel automatikus kijelzése GPS vevő használatával. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 2. Oldtimer autó futási idejének nagypontosságú mérése mikroprocesszoros berendezéssel. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 3. Komplex útvonaltervezés. Konzulens : Dr Gyenes Károly, Bővebben
Közúti közlekedési TDK témák:
   1. Korszerű forgalomirányító stratégiák teljesítményvizsgálatának módszertana valós budapesti mérések (hurokdetektor, FCD) alapján; Mikro-szimulációs és kalkulációs szoftverek által adott kimeneti mérések vizsgálata, áttekintése (átlagos fogyasztás, eljutási idők, megállások száma, stb...)
   2. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com)
   3. Vissim forgalomszimulátor kalibrációja iteratív optimalizációs eljárással
   4. Városi fundamentális diagram vizsgálata Budapesten valós mérések alapján (hurokdetektor, FCD)
   5. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással. (CsA)
   6. Városi forgalom intelligens irányítása járművek közötti (V2V) kommunikáció alapján.
   7. Járműkövetési modellek stabilitásanalízise. (CsA)
   8. Budapesti járművezető modell hangolása, tesztelése VISSIM szoftver (Driver Model API) segítségével
   9. Intelligens (aktuális forgalmi és domborzati viszonyokat is figyelembe vevő) autóbusz-előnybiztosítás kidolgozása
   10. Gráf alapú makroszkopikus hálózati modell építése és analízise. (CsA)
   11. Változtatható jelzésképű táblák vezérlése ACTROS VTC 3000 forgalomirányító berendezéssel, adaptív forgalomirányító algoritmus megvalósítása (rendelkezésre álló segédletek: protokoll dokumentáció, megvalósított kommunikációs program)
   12. ACTROS VTC 3000 típusú forgalomirányító berendezések közötti kommunkáció megvalósítása, és elosztott számítás megvalósítása (rendelkezésre álló segédletek: ACTROS Java forgalomtechnika dokumentáció, megvalósított socket kommunikációs program)
   13. ACTROS VTC 3000 forgalomirányító berendezés forgalomtechnikai felprogramozásának automatizálása (rendelkezésre álló segédletek: ACTROS Java forgalomtechnika dokumentáció, megvalósított kommunikációs program Actros és PC között)
   14. Intelligens közúti jelzőfejek megvalósítása: PLC-k (vagy egyéb eszközök), wireless kapcsolat, elosztott irányítás
   15. Intelligens közúti jelzőfejek megvalósításának szimulációja (wireless kapcsolat, elosztott irányítás) 
   16. Közlekedési ráterhelési modellek vizsgálata VISUM makroszkopikus forgalomszimulációs program segítségével
   17. Védett városi zóna forgalomirányítása (CsA)
   18. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása. (CsA)
   19. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata (CsA)
   20. Makroszkopikus forgalmi változók formalizálása járműflotta GPS adatok alapján; irányításhoz való felhasználásuk vizsgálata, szimulációja; irányítás tervezése. (Adott: Vissim szimulációs környezet)
   21. SUMO forgalomszimulátor mikro- és makroszintű hangolása online járműadatok (pl. FCD) alapján. 
   22. Szakasz szintű utazási idő becslés városi hálózatban FCD és hurokdetektorok alapján (becslési módszerek tesztelése validálása Vissimben)
   23. SCALA központban legfontosabb útvonalak definiálása és azok valós idejű detektoradatokkal való megjelenítése; SCALA detektoradatainak vizsgálata, nyilvántartásának feltérképezése
   24. SCALA GIS lehetőségeinek felmérése, tesztelése; SCALA Office beépített csomópont-tervező moduljában jelzőlámpás csomópont tervezése, SCALA előre beprogramozott vezérlési módjának megismerése, egyszerű példa megoldása; SCALA Motion rendszerének vizsgálata, egyszerű vezérlés megvalósítása
   25. Különböző kiépítésű körforgalmak vizsgálata és összehasonlító analízise jelzőlámpás csomóponti irányítással VISSIM szimulátorban; értékelő módszertan készítése a körfogalom kiépítés indokoltságának eldöntéséhez forgalmi és hálózati jellemzők alapján
   26. PTV VISSIM+VISUM együttműködésének vizsgálata különös tekintettel a dinamikus forgalmi ráterhelés modellezésére
   27. VJT tábla programozása COM interface-szel VISSIM-ben, sebesség változtatása programozással és kapacitás változásának vizsgálata
   28. VISSIM szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton
   29. Autonóm járművek forgalmi hatásainak modellezése és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban
   30. Autonóm közúti csomóponti (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) irányítás megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban
   31. A BKK Zrt. által rendelkezésre bocsátott budapesti Egységes Forgalmi Modell (EFM) vizsgálata és kiegészítési lehetőségei VISUM-ban
   32. Emisszió modellezés a BKK Zrt. által rendelkezésre bocsátott budapesti Egységes Forgalmi Modell (EFM) felhasználásával VISUM-ban
A közutas labor eszközei, amelyek a szakdolgozat készítéséhez rendelkezésre állnak:
HW: Változtatható jelzésképű táblák (Swarco Futurit), Siemens PLC-k és jelzőlámpák, ACTROS forgalomirányító berendezések, BeagleBoard egypaneles mini számítógép, Arduino fejlesztőkörnyezet 
SW: VISSIM mikroszkopikus forgalomszimulátor (C++ alapú kiegészítők: Signal Controller API, Driver Modell API, Emission API), VISUM makroszkopikus forgalomszimulátor (HBEFA emisszió model kiegészítővel), MATLAB, SUMO szimulátor
 

 

Légiközlekedési TDK témák
 1. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);
 2. Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);
 3. A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;
 4. Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.
 
Jelentkezés és bővebb információ a témavezetőknél. Más kutatási területek is választhatók a témavezetőkkel egyeztetett módon.