TDK témák

Vegyél részt a TDK konferencián!

 

A TDK dolgozattal rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz, ráadásul egy jól megírt dolgozattal a diplomamunkádat is előkészíted. A TDK kutatás közvetlenül is irányulhat BSc. szakdolgozat / MSc. diplomaterv elkészítésére.

Nálunk sok érdekes téma közül válogathatsz, de természetesen a saját ötleteket is várjuk!

A TDK fő célja, hogy a hallgató új (a tanórai kereteken túlmutató) ismereteket szerezzen oktatói segítséggel. Az alábbi témákhoz gyakran csak angol nyelvű szakanyagokat lehet találni. Ehhez nyújt segítséget a www.sciencedirect.com, amely ingyenesen használható a BME IP-hálózatban.

Jelentkezés és bővebb információ a témavezetőknél. A lentiektől eltérő kutatási témák is választhatók a témavezetőkkel egyeztetett módon.

 

Adminisztratív információk: Közlekedésmérnöki kar TDK

 

Járműirányítás / Irányításelmélet TDK témák:

 (Konzulensek: Dr. Gáspár Péter, Dr. Németh Balázs)

 1. Aktuátorok integrálása rekonfiguráló irányítástervezés céljából

 2. Szenzorfúzió az irányítás biztonságának javítása céljából

 3. Trajektória követési algoritmus tervezése és realizálása

 4. Járművek haladásának összehangolása útkereszteződésekben

 5. Autonóm járművek hatása a hagyományos közlekedésre

 6. Egy aktuátorral elérhető működési tartomány becslése

 7. Több aktuátorral elérhető működési tartomány becslése

 8. Kooperatív járműirányítás egy útvonalon

 9. Járművezető irányítási célú modellezése

 10. Autonóm jármű kritikus helyzeteinek feltérképezése és elemzése

 11. Járművezető és jármű összehangolása az irányítástervezésben

 12. Jármű/Vezető/Környezet összehangolt tervezése az autonóm járműirányításban

 13. KRESZ-táblák, közúti információs táblák és reklámtáblák, vagyis e három tábla-osztály megkülönböztetése képi adatok, becsült méret és becsült távolsági adatok alapján különféle algoritmikus megközelítésekkel.

 14. Út-felfestések (pl. vonalak, átkelőhelyek, forgalomtól elzárt terület, betűk) és hibák elkülönítése mély tanulásos megközelítésben.

A kutatáshoz használt szoftver környezetek: 

 1. Matlab/Simulink: általános tervező/elemző szoftver

 2. CarSim/TruckSim és CarMaker: közúti járműszimulátorok

 3. Vissim: forgalomszimulátor

Autonóm jármű TDK témák:

 (Konzulensek: Dr. Bécsi Tamás  Dr. Aradi Szilárd)

 1. Autópálya viselkedés állapotgépének és döntési modelljének tervezése autonóm járművek részére

 2. Autópálya haladás megvalósítása megerősítéses tanulás és neurális hálózatok alkalmazásával

 3. Zárt versenypályán haladó jármű irányítási lehetőségeinek összehasonlítása szimulációs környezetben, mesterséges intelligencia alkalmazásával

 4. Járműirányítás városi környezetben lévő közlekedési helyzetekben, mesterséges intelligencia alkalmazásával.

 5. Speciális Járműmanőver szabályozásának megvalósítása mesterséges intelligencia alkalmazásával

 6. Optimalizáción alapuló trajektóriatervezés analitikusan megoldható egyszerű járműmodell segítségével

 7. Hierarchikus trajektóriatervező algoritmus fejlesztése

 8. Trajektóriatervezés neurális hálózat segítségével

 9. Tetszőleges járműtrajektória értékelése dinamikai megvalósíthatóság szempontjából

 10. Jármű állapotának és mozgási modelljének meghatározása

 11. Járművek közötti kommunikáció késleltetésének hatása az állapotbecslésre

 12. Multi-Bernoulli szűrő alkalmazása közúti forgalomban

 

 

Vasúti automatika TDK témák:

 1. Automatikus térköz realizálása mikroszámítógép vezérlésű vasútmodell felhasználásával. Konzulens : Dr. Gyenes Károly

 2. A vasúti közlekedés biztonsági kérdései. Konzulens: Dr. Szabó Géza

 3. Vasúti biztosítóberendezési rendszerek megőrzésének és múzeumi bemutatásának lehetőségei. Konzulens: Farkas Balázs

 4. Hibafa elemző eszköz készítése. Konzulens: Farkas Balázs

 

Számítástechnikai TDK témák:

 1. Útvonal díjtétel automatikus kijelzése GPS vevő használatával. Konzulens : Dr. Gyenes Károly

 2. Oldtimer autó futási idejének nagypontosságú mérése mikroprocesszoros berendezéssel. Konzulens : Dr Gyenes Károly

 3. Komplex útvonaltervezés. Konzulens : Dr Gyenes Károly

 4. Virtuális labor készítése C# programnyelven Irányítástechnika tárgyhoz: Olyan grafikus felhasználói felülettel rendelkező program készítése a feladat, amelyen keresztül virtuálisan valósítható meg a mérés, pl. frekvenciatartomány labor (konzulens: Dr. Tettamanti Tamás)

 

Közúti közlekedési TDK témák:

(konzulensek: Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Varga BalázsDr. Varga István)

 1. Városi forgalom intelligens irányítása járművek közötti (V2V), ill. jármű-forgalomirányító berendezés (V2I) kommunikáció alapján

 2. Intelligens (aktuális forgalmi és domborzati viszonyokat, ill. utasszámot is figyelembe vevő) autóbusz-előnybiztosítás kidolgozása, szimulációja

 3. Makroszkopikus hálózati modell kalibrálása nem teljes hálózati mérések alapján SUMO forgalomszimulációs szoftverrel

 4. Makroszkopikus forgalmi változók formalizálása járműflotta GPS adatok alapján; irányításhoz való felhasználásuk vizsgálata, szimulációja; irányítás tervezése. (Adott: Vissim szimulációs környezet)

 5. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton

 6. Emisszió- és zajmodellezés lehetőségei valós forgalmi adatok alapján. A modellezést forgalomszimulációs szoftverrel kell validálni

 7. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával

 8. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából OSM térkép vagy SUMO-ban modellezett hálózat automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába 

 9. Közúti forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval

 10. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában a zalaegerszegi járműipari tesztpályán épülő jelzőlámpa-irányító rendszerben

 11. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt

 12. Lézeres járműérzékelő (MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. terméke) tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz

 13. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is

 14. V2X kommunikáció vizualizációja Unity 3D környezetben. A hallgató feladata OMNET++ segítségével szimulált vezetéknélküli kommunikáció (jelterjedés, jelerősség veszteség modellezése, stb.) megjelenítése 3D-s környezetben egy közlekedési példán keresztül

 15. Cohda Wireless V2X eszköz és OMNET++ mixed reality szimulációja

 16. Hibrid V2X kommunikáció (802.11p és 5G) szimulációja OMNeT++, INET és Simu5G segítségével

 17. Szabványos GeoNetworking protokoll implementálása OMNeT++ és INET segítségével

 18. Közlekedési szituációk játékelméleti modellezése: optimális döntési stratégiák kidolgozása autonóm járművek számára

 19. Mezoszkopikus forgalomszimulátor kalibrációja

 20. Floating Car Data (Waze, TomTom), ill. Google Popular Times adatok big data alapú elemzése

 21. Blockchain for ITS: blokklánc alkalmazási lehetőségei a közúti áruszállításban és közlekedésben (irodalomkutatás, rendszerezés, fejlesztési lehetőségek)

 22. Közúti-vasúti csomópont modellezése SUMO forgalomszimulációs szoftverben és adaptív irányítás tervezése a vasúti szerelvények érkezési idejének ismeretében

 23. Multimodális csomagszállítási módszer kidolgozása és szimulációja SUMO-ban (a cél, hogy többféle közlekedési eszközzel, optimális módon juttassunk célba csomagot)

 24. Útlezárások hatásvizsgálata térben/időben budapesti WAZE adatok alapján (a feladathoz a https://trafmine.com webservice elérése biztosított), azaz: egy adott útlezárás milyen externális költségeket okoz (pl. plusz baleset, sorhossz, emisszió)?

 25.  Gráf neurális hálók (GNN) alkalmazása forgalombecslésre

 26.  Forgalomszimuláció dinamikus skálázása: hogyan válasszuk meg optimálisan (futásidőben) a szimuláció felbontását (mikro, mezo, makro)?

 27.  Forgalmi analízis és adatfúziós lehetőségek vizsgálata valós (TomTom, Waze, Google Popular Timnes, telekom OD mátrix) adatokon (https://itraffictools.fomterv.hu felülethez hozzáférést biztosítunk)

 

Légiközlekedési TDK témák

(Konzulensek: Dr. Szabó Géza, Számel Bence Domonkos)

 1. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);

 2. Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);

 3. A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;

 4. Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.

 

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.