Irányításelmélet MSc tárgy

 

Az előadások tematikája 

1. Alapfogalmak, modellezési elvek. Egy komplex irányítórendszer felépítése.

2. Modellezés fizikai elvek alapján. Modellezés mért jelek alapján. Átviteli függvény és modell bizonytalanság.

3. Rendszerek idő és frekvenciatartományi elemzése. 

4. Modellezés állapottérben. Irányíthatósági és diagonális alakok. Irányíthatóság, megfigyelhetőség. Állapottér transzformációk.

5. Rendszerek stabilitása és minőségi jellemzői. Robusztus stabilitás ellenőrzése.

6. Soros kompenzátor tervezése. Holtidős rendszerek szabályozása. Jelkövető irányítástervezés. PID szabályozás tervezése.

7. Állapotvisszacsatolás tervezése. Pólusallokációs módszer. 

8. Lineáris kvadratikus optimalizációs módszer. Jelkövető irányítástervezés. Illusztrációs példák.

9. Állapotmegfigyelő tervezése. Hurokátvitel visszaállítási eljárás. P-K-Delta struktúra az irányítástervezésben.

10. Számítógeppel irányított rendszerek. 

11. Irányítástervezési példák. 

Ajánlott irodalom

Bokor-Gáspár: Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal, TypoTex kiadó, 2008.

Bokor: Irányítástechnika gyakorlatok, TypoTex Kiadó, 2013.

 

borito.png boritogyak.png

 

Tipuspéldák 

Vizsgára való felkészüléshez ajánlott példák. pdf

 

Szóbeli feladatok 

Záróvizsga tételek. pdf

 

 

Követelmények

A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, amelyek külön-külön, egy-egy alkalommal javíthatók, illetve pótolhatók. Ez utóbbiak időpontjai a pótlási hétre esnek. Az aláírás megszerzésének feltételei: részvétel az előadások és a gyakorlatok legalább 70%-án, továbbá a két dolgozat legalább elégséges értékelése. A félév végén írásbeli vizsgát kell tenni. A vizsgajegyet kizárólag a vizsga eredménye határozza meg.