Irányításelmélet MSc tárgy

 

Az aláírás feltétele az órák 60%-án való részvétel és az évközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges értékelése.  

 A félév végén írásbeli vizsgát kell tenni. A vizsgajegyet kizárólag a vizsga eredménye határozza meg.

 

Az előadások tematikája 

1. Alapfogalmak, modellezési elvek. Egy komplex irányítórendszer felépítése.

2. Modellezés fizikai elvek alapján. Modellezés mért jelek alapján. Átviteli függvény és modell bizonytalanság.

3. Rendszerek idő és frekvenciatartományi elemzése. 

4. Modellezés állapottérben. Irányíthatósági és diagonális alakok. Irányíthatóság, megfigyelhetőség. Állapottér transzformációk.

5. Rendszerek stabilitása és minőségi jellemzői. Robusztus stabilitás ellenőrzése.

6. Soros kompenzátor tervezése. Holtidős rendszerek szabályozása. Jelkövető irányítástervezés. PID szabályozás tervezése.

7. Állapotvisszacsatolás tervezése. Pólusallokációs módszer. 

8. Lineáris kvadratikus optimalizációs módszer. Jelkövető irányítástervezés. Illusztrációs példák.

9. Állapotmegfigyelő tervezése. Hurokátvitel visszaállítási eljárás. P-K-Delta struktúra az irányítástervezésben.

10. Számítógeppel irányított rendszerek. 

11. Irányítástervezési példák. 

Ajánlott irodalom

Bokor-Gáspár: Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal, TypoTex kiadó, 2008.

Bokor: Irányítástechnika gyakorlatok, TypoTex Kiadó, 2013.

 

borito.png boritogyak.png

 

Tipuspéldák 

Vizsgára való felkészüléshez ajánlott példák. pdf 

 

Szóbeli feladatok 

Záróvizsga tételek. pdf