Elektrotechnika-elektronika I.

 

Elektrotechnika-elektronika I.

tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

------

A tárgy a 2018/2019 tanév tavaszi félévében indul az alábbiak szerint

 

A régi BSc tanrend szerinti elektrotechnika-elektronika I. (elektroI) (régi mintatantervben őszi félév) és elektrotechnika-elektronika II (elektroII) (régi mintatantervben tavaszi félév) teljesítése a 2017/2018 tanév őszi félévétől kezdődően:

 

Mindkét tárgyat a Neptun-ban minden tavaszi félévben kurzusként meghirdetjük, de önálló tárgyként már nem tartjuk. A két tárgy teljesítése az új BSc. elektrotechnika-elektronika tárgyának (új elektro) (tavaszi félév) teljesítésével lehetséges az alábbiak szerint:

 

- egy félévben (egy tavaszi félévben) kell felvenni az elektroI és elektroII tárgyakat (természetesen, ha valaki az elektroI-et már sikeresen teljesítette egy korábbi félévben, rá csak az elektroII teljesítése vonatkozik) - (az elektroI és elektroII tárgyak azonos félévben történő felvétele a Kari Tanács 2017 nyári döntése alapján lehetővé vált);

 

- az elektroI teljesítése az új elektro első felének (első 7 oktatási hét előadásai, laborjai, ZH-i és HF-je) teljesítésével lehetséges: a 7. oktatási hét végén a követelmények teljesülése esetén megadjuk az elektroI félévközi jegyét. Pótlások (labor, HF, pótZH és pótpótZH) a 8. oktatási héten (virtuális pótlási hét) lehetségesek.

 -        - az elektroII teljesítése az új elektro második felének (8-14 oktatási hetek előadásai, laborjai, ZH-ja és HF-je) teljesítésével lehetséges: az elektroII abban az esetben kezdhető meg, ha az elektroI már sikeresen teljesítésre került (akár ugyanabban a félévben). A szorgalmi időszak végén a követelmények teljesülése esetén megadjuk az elektroII aláírását, vizsgázni a vizsgaidőszakban lehet (vizsgatételek az elektroII tételei, nem az új elektro tételsora). Pótlások (labor, HF, pótZH és pótpótZH) a félév pótlási hetében lehetségesek.

 

Megjegyzés: az új elektro tananyaga egyezik a régi elektroI és elektroII tananyagával; a HF-ek, ZH-k azonos tartalmúak; eltérés a gyakorlatok beosztásában és a laborok anyagában van (a laborok anyaga az elektroI és elektroII-höz képest csökkentett...)

 

 

------

A tárgy a 2016/2017 tanév tavaszi félévében nem indul.

----------------------------------

 

 

Korábbi anyagaink: 

 

A tárgy a 2016/2017 tanév őszi félévében előadás, gyakorlat és laborkurzusokkal indul.

Előadás: minden héten kedden, 10.15-12.00, STFNagy, előadó: Dr. Szabó Géza

Általános információk

A tantárgy programja

Félévközi jegy kialakítása

Labóratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

Zárthelyi

1. Zárthelyi:
 • időpont: 2016. október 27. (csütörtök) 18:00 ... 19:30
 • terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje alapján: 
  • A -> G : E1B
  • Gy -> R : KF51 (AudMax)
  • S -> Zs :StFNagy
(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  a tavaly előtti év ZH példasora, megoldási útmutatója).
 
2. Zárthelyi:
 • időpont: 2016. november 30. (szerda) 18:00 ... 19:30
 • terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje alapján: 
  • A -> G : StFnagy
  • Gy -> R : K234
  • S -> Zs :Kf38
(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, a tavaly előtti év ZH példasora, megoldási útmutatója)
 

Pótlások:  

PÓT ZH:  (akinek az egyik zh sikerült, vagy mindkettő sikerült és javítani akarja az egyiket)
 • 2016. december 9. (péntek) 12:15...13:45, terem: StNagy
PÓT-PÓT ZH (mindkét zh, vagy a pót zh elégtelen), a Neptunban kell jelentkezni.
 • 2016. december 15. (csütörtök) 12:00...13:30
 

Laborok és gyakorlatok beosztása, témakörei, 2016/17/1

(megjegyzés: gyakorlat: a tárgy gyakorlati kurzusai szerint meghatározott helyen és időben. Ebben a félévben a gyakorlati héten is van néhány laborkurzus; Labor: mindig az St124-ben, a felvett laborkurzus időpontjában.)

 • 1. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Egyenáramú áramkörök, hurok- és csomóponti törvény, áram- és feszültségosztás, villamosteljesítmény, szuperpozíció
 • 2. hét, labor: Példamegoldás az St124-ben, készülni nem kell. Eredő ellenállás, áram- és feszültségszámítás egygenerátoros egyenfeszültségű hálózatokban.
 • 3. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Váltakozó áramú áramkörök, vektorábra (minőségi, mennyiségi), középértékek, házi feladat kiadása.
 • 4. hét, labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Kloknicer: Elektrotechnika lab.gyak. 1., 3. fejezet, és 4.1 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 5. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Szimmetrikus és aszimetrikus három fázisú áramkörök. RC, LC tranziens jelenségek vizsgálata. HF beadás.
 • 6. hét, labor: Váltakozó áramú áramkör (Elgy.: 4.3 sz. mérés) Felkészülés, jegyzőkönyv és műszerkezelés ellenőrzés.
 • 7. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Dióda, zener dióda.
 • 8. hét, labor: Háromfázisú hálózat és terhelésének vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 9. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort: Tranzisztor munkapont beállítás.
 • 10. hét, labor: Dióda és zener dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 és 4.6 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 11. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Tranzisztoros kapcsolások
 • 12. hét, labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 13. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Tranzisztoros kapcsolások
 • 14. hét, labor: Tranzisztor logikai áramkörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés). Felkészülés kell, jegyzőkönyv nem készül. Egyéni mérés is!

Kurzusaink a félévben

Előadás:

EA Dr. Szabó Géza K:10:15-12:00(STFNagy);

Előadási segédletek: Tranziens jelenségek; Mágneses körök; Dióda, Z-dióda

Gyakorlatok:

(minden páratlan oktatási héten)

GYAK01 Dr. Hrivnák István K:14:15-16:00(ST321A);
GYAK02 Bányai Tibor SZE:08:15-10:00(J102);
GYAK03 Varga Balázs SZE:10:15-12:00(ST321A);
GYAK04 Dr. Komócsin Zoltán SZE:12:15-14:00(ST321A);
GYAK05 Dr. Bede Zsuzsanna SZE:14:15-16:00(ST321A);
GYAK06 Szabó Krisztián CS:08:15-10:00(J102);
 
Laborok:
 
LAB01    
LAB02    
LAB03    
LAB04    
LAB05    
LAB06    
LAB07    
LAB08    
LAB09    
LAB10    
LAB11    
LAB12    
LAB13    
LAB14    

                       

Félévközi feladat

Félévközi feladat kiírása és kapcsolásai,
Névre szóló feladatlapok csoportonként (mind pdf, tankörönként egyben, Neptun kód szerin rendezve):

Hirdetmények

(korábbi félév hirdetménye)

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása a következő elektrotechnika - elektronika I. kurzustól (2014-15 tanév őszi félév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - gyakorlat - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a gyakorlatok teljesítését, és laborok nélkül a gyakorlat teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Szabó Géza

Mérések, kérdések, felkészülés

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (Elgy)

Labor segédlet: Háromfázisú hálózat

Laborkérdések:

Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Elgy.: 4.1 mérés)

Váltakozó áramú áramkör mérése, vektorábra felvétele (Elgy.: 4.3 mérés) (A tranziensre vonatkozó kérdéseket /1.-13. kérdések/ nem kérdezzük)

Háromfázisú hálózat és terhelés vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés)

Félvezető dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 mérés)

Zener dióda jelleggörbéjének felvétele és alkalmazása feszültség stabilizátorként (Elgy.: 4.6 mérés)

Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés)

Tranzisztoros logikai ármakörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés)


Mérési adatlapok:

Félévközi eredmények

Komócsin Zoltán, Keresztesi Balázs - Végeredmények (12.15.) jegyzőkönyvek átvehetőek az ST104-ben!

Bede Zsuzsanna, Keresztesi Balázs - Jelenlét, jegyzőkönyvek (12.14.) jegyzőkönyvek átvehetőek az ST104-ben!

Lövétei István Ferenc - LAB10, LAB01, LAB09 végeredmények:

Jelenlét, jegyzőkönyvek - dec. 18.

Bede Zsuzsanna - GYAK05 - eredmények (12.13)

Szabó Krisztián gyakorlati csoportjának eredményei: végeredmények (12.20.)

 

 

------

A tárgy a 2015/2016 tanév tavaszi félévében nem indul.

 

---------------------------------

 

 

 

A tárgy a 2015/2016 tanév őszi félévében előadás, gyakorlat és laborkurzusokkal indul.

Előadás: minden héten kedden, 10.15-12.00, CH Max, előadó: Dr. Szabó Géza

Általános információk

A tantárgy programja

Félévközi jegy kialakítása

Labóratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

Zárthelyi

1. Zárthelyi:
 • időpont: 2015.október 27. (kedd)  16:15 ... 17:45
 • terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje alapján:
  • A  ->  G: StFNagy;
  • Gy -> P: ChFMax;
  • R -> Z: KF38
(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
 
2. Zárthelyi:
 • időpont: 2015.december 11. (péntek)  14:15 ... 15:45
 • terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje alapján:
  • A  ->  G: StFNagy;
  • Gy -> P: KF51 (AudMax);
  • R -> Z: KF38

(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4 )
 

Pótlások:  

PÓT ZH:  (akinek az egyik zh sikerült, vagy mindkettő sikerült és javítani akarja az egyiket)
 • 2015. december 17. (csütörtök) 12:00... 13:30, StFNagy
PÓT-PÓT ZH (mindkét zh, vagy a pót zh elégtelen), a Neptunban kell jelentkezni.
 • 2015. december 22. (kedd) 10:00...11:30
 

Laborok és gyakorlatok beosztása, témakörei, 2015/16/1

(megjegyzés: gyakorlat: a tárgy gyakorlati kurzusai szerint meghatározott helyen és időben. Ebben a félévben a gyakorlati héten is van néhány laborkurzus; Labor: mindig az St124-ben, a felvett laborkurzus időpontjában.)

 • 1. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Egyenáramú áramkörök, hurok- és csomóponti törvény, áram- és feszültségosztás, villamosteljesítmény, szuperpozíció
 • 2. hét, labor: Példamegoldás az St124-ben, készülni nem kell. Eredő ellenállás, áram- és feszültségszámítás egygenerátoros egyenfeszültségű hálózatokban.
 • 3. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Váltakozó áramú áramkörök, vektorábra (minőségi, mennyiségi), középértékek, házi feladat kiadása.
 • 4. hét, labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Kloknicer: Elektrotechnika lab.gyak. 1., 3. fejezet, és 4.1 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 5. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Szimmetrikus és aszimetrikus három fázisú áramkörök. RC, LC tranziens jelenségek vizsgálata. HF beadás.
 • 6. hét, labor: Váltakozó áramú áramkör (Elgy.: 4.3 sz. mérés) Felkészülés, jegyzőkönyv és műszerkezelés ellenőrzés.
 • 7. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Dióda, zener dióda.
 • 8. hét, labor: Háromfázisú hálózat és terhelésének vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 9. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort: Tranzisztor munkapont beállítás.
 • 10. hét, labor: Dióda és zener dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 és 4.6 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 11. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Tranzisztoros kapcsolások
 • 12. hét, labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 13. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Tranzisztoros kapcsolások
 • 14. hét, labor: Tranzisztor logikai áramkörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés). Felkészülés kell, jegyzőkönyv nem készül. Egyéni mérés is!

 

Kurzusaink a félévben

Előadás:

EA Dr. Szabó Géza K:10:15-12:00(CHFMAX);

Előadási segédletek: Tranziens jelenségek; Mágneses körök; Dióda, Z-dióda

Gyakorlatok:

(minden páratlan oktatási héten)

GYAK01 Dr. Hrivnák István K:14:15-16:00(ST321A);
GYAK02 Bányai Tibor SZE:08:15-10:00(J102);
GYAK03 Varga Balázs SZE:10:15-12:00(ST321A);
GYAK04 Dr. Komócsin Zoltán SZE:12:15-14:00(ST321A);
GYAK05 Dr. Bede Zsuzsanna SZE:14:15-16:00(ST321A);
GYAK06 Szabó Krisztián CS:08:15-10:00(J202);
 
Laborok:
(1-12: minden páros oktatási héten; 13-14 és 15(17): minden páratlan oktatási héten; első laboridőpont /második hét/ példamegoldásos).
LAB01   K:14:15-16:00(ST124);
LAB02   SZE:08:15-10:00(ST124);
LAB03   SZE:10:15-12:00(ST124);
LAB04   SZE:12:15-14:00(ST124);
LAB05   SZE:14:15-16:00(ST124);
LAB06   CS:08:15-10:00(ST124);
LAB07   CS:10:15-12:00(ST124);
LAB08   CS:12:15-14:00(ST124);
LAB09   CS:14:15-16:00(ST124);
LAB10   K:12:15-14:00(ST124);
LAB11   K:08:15-10:00(ST124);
LAB12   K:16:15-18:00(ST124);
LAB13   CS:10:15-12:00(ST124);
LAB14   CS:12:15-14:00(ST124);

 LAB15 (17)      (10 fős labor!!!)                                             K:12:15-14:00(ST124)                          

Félévközi feladat

Félévközi feladat kiírása és kapcsolásai,
Névre szóló feladatlapok csoportonként (mind pdf, tankörönként egyben, Neptun kód szerin rendezve):

Hirdetmények

(korábbi félév hirdetménye)

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása a következő elektrotechnika - elektronika I. kurzustól (2014-15 tanév őszi félév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - gyakorlat - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a gyakorlatok teljesítését, és laborok nélkül a gyakorlat teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Szabó Géza

Mérések, kérdések, felkészülés

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (Elgy)

Labor segédlet: Háromfázisú hálózat

Laborkérdések:

Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Elgy.: 4.1 mérés)

Váltakozó áramú áramkör mérése, vektorábra felvétele (Elgy.: 4.3 mérés) (A tranziensre vonatkozó kérdéseket /1.-13. kérdések/ nem kérdezzük)

Háromfázisú hálózat és terhelés vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés)

Félvezető dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 mérés)

Zener dióda jelleggörbéjének felvétele és alkalmazása feszültség stabilizátorként (Elgy.: 4.6 mérés)

Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés)

Tranzisztoros logikai ármakörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés)


Mérési adatlapok:

 

Félévközi eredmények

Lövétei István Ferenc - LAB10 k. 12:00-14:00, végeredmények, 12.18 Legyenek szívesek valamennyi jegyzőkönyvért (elfogadottért is) jönni és elvinni, mert tartósan nem tudom azokat tárolni!

Szabó Krisztián gyakorlati csoportja: Pót-Pót ZH eredmények (01.04.)

Bede Zsuzsanna gyakorlati csoportja: PótZH és végső eredmények (12.18)

Bede Zsuzsanna labor csoportja -LAB07: jegyzőkönyv eredmények (12.18)

Keresztesi Balázs - LAB08 - végeredmények 12.22 jegyzőkönyvek átvehetőek az ST108-ban!

Keresztesi Balázs - LAB09 végeredmények 12.21 - jegyzőkönyvek átvehetőek az ST108-ban!

 


 ---------------------------------

 

A tárgy a 2014/2015 tanév tavaszi félévében nem indul.

 

 

---------------------------------

 

A tárgy a 2014/2015 tanév őszi félévében előadás, gyakorlat és laborkurzusokkal indul.

Előadás: minden héten kedden, 10.15-12.00, CH Max, előadó: Dr. Szabó Géza

 

 

Általános információk

 

A tantárgy programja

Félévközi jegy kialakítása

Labóratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

 

Zárthelyi

1. Zárthelyi: október 31. (péntek) 12:15...13:45; (A ZH példasora, megoldási útmutatója.)
(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje szerint:
A ->  G:  StFnagy
Gy -> Ny: K234
O -> Zs: KF51 (Aud.M)
 
2. Zárthelyi: december 5. (péntek) 12:15 ... 13:45; (A ZH példasora, megoldási útmutatója.)
(Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4 )
terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje szerint: ugyanaz, mint az  1. zárthelyinél.

Pótlás

PÓT ZH: december 11. (csütörtök) 16:15 ... 17:45 StNagy terem (akinek az egyik zh sikerült, vagy mindkettő sikerült és javítani akarja az egyiket)
PÓT-PÓT ZH (mindkét zh, vagy a pót zh elégtelen) december 18. (csütörtök) a Neptunban kell jelentkezni.

 

 

Laborok és gyakorlatok beosztása, témakörei, 2014/15/1

(megjegyzés: gyakorlat: a tárgy gyakorlati kurzusai szerint meghatározott helyen és időben. Ebben a félévben a gyakorlati héten is van néhány laborkurzus; Labor: mindig az St124-ben, a felvett laborkurzus időpontjában.)

 • 1. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Egyenáramú áramkörök, hurok- és csomóponti törvény, áram- és feszültségosztás, villamosteljesítmény, szuperpozíció
 • 2. hét, labor: Példamegoldás az St124-ben, készülni nem kell. Középértékek, váltakozó áramú áramkörök, teljesítmények.
 • 3. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Váltakozó áramú áramkörök, vektorábra (minőségi, mennyiségi), középértékek, házi feladat kiadása.
 • 4. hét, labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Kloknicer: Elektrotechnika lab.gyak. 1., 3. fejezet, és 4.1 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 5. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Szimmetrikus és aszimetrikus három fázisú áramkörök. RC, LC tranziens jelenségek vizsgálata. HF beadás.
 • 6. hét, labor: Váltakozó áramú áramkör (Elgy.: 4.3 sz. mérés) Felkészülés, jegyzőkönyv és műszerkezelés ellenőrzés.
 • 7. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Dióda, zener dióda.
 • 8. hét, labor: Háromfázisú hálózat és terhelésének vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 9. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort: Tranzisztor munkapont beállítás.
 • 10. hét, labor: Dióda és zener dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 és 4.6 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 11. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Tranzisztoros kapcsolások
 • 12. hét, labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 13. hét, gyakorlat (és néhány labor, laborhoz lásd a következő sort): Tranzisztoros kapcsolások
 • 14. hét, labor: Tranzisztor logikai áramkörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés). Felkészülés kell, jegyzőkönyv nem készül. Egyéni mérés is!

 

Kurzusaink a félévben

Előadás:

EA; Dr. Szabó Géza; K:10:15-12:00 (CHFMAX);

Előadási segédletek: Tranziens jelenségek; Mágneses körök; Dióda, Z-dióda

 

Gyakorlatok:

(minden páratlan oktatási héten)

GYAK01; Dr. Hrivnák István; K:14:15-16:00 (ST321A);

GYAK02; Bányai Tibor; SZE:08:15-10:00 (J102);

GYAK03; Varga Balázs; SZE:10:15-12:00 (ST321A);

GYAK04; Dr. Komócsin Zoltán; SZE:12:15-14:00 (ST321A);

GYAK05; Dr. Bede Zsuzsanna; SZE:14:15-16:00 (J102);

GYAK06; Szabó Krisztián; CS:08:15-10:00 (J102);

 
Laborok:
(minden páros oktatási héten; első laboridőpont /második hét/ példamegoldásos)

LAB01; Dr. Hrivnák István - Dr. Bede Zsuzsanna; K:14:15-16:00;

LAB02; Bányai Tibor - Antal László; SZE:08:15-10:00;

LAB03; Varga Balázs - Lukátsi Márk; SZE:10:15-12:00;

LAB04; Dr. Komócsin Zoltán - Dr. Bede Zsuzsanna; SZE:12:15-14:00;

LAB05; Dr. Bede Zsuzsanna - Gőzse István; SZE:14:15-16:00;

LAB06; Szabó Krisztián - Antal László; CS:08:15-10:00;

LAB07; Szabó Krisztián - Simonyi Ernő; CS:10:15-12:00;

LAB08; Dr. Komócsin Zoltán - Simonyi Ernő; CS:12:15-14:00;

LAB09; Dr. Komócsin Zoltán - Lövétei István Ferenc; CS:14:15-16:00;

LAB10; Dr. Hrivnák István - Lövétei István Ferenc; K:12:15-14:00;

LAB11; Bányai Tibor - Számel Bence Domonkos; K:08:15-10:00;

LAB12; Simonyi Ernő - Számel Bence Domonkos; K:16:15-18:00;

(minden páratlan oktatási héten; első laboridőpont /első hét/ példamegoldásos):

LAB13; Dr. Bede Zsuzsanna - Szabó Krisztián; CS:10:15-12:00;

LAB14; Dr. Komócsin Zoltán - Mihály András; CS:12:15-14:00;

LAB15; Simonyi Ernő - Réti István; CS:14:15-16:00;

LAB16; Dr. Hrivnák István - Számel Bence Domonkos; K:16:15-18:00;

LAB17; Dr. Hrivnák István - Lövétei István Ferenc; K:12:15-14:00;

 

 

Félévközi feladat


Félévközi feladat kiírása és kapcsolásai,
Névre szóló feladatlapok csoportonként (mind pdf, tankörönként egyben, Neptun kód szerin rendezve):

Hirdetmények

(korábbi félév hirdetménye)

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása a következő elektrotechnika - elektronika I. kurzustól (2014-15 tanév őszi félév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - gyakorlat - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a gyakorlatok teljesítését, és laborok nélkül a gyakorlat teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Szabó Géza

 

Mérések, kérdések, felkészülés

 

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

 

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (Elgy)

Labor segédlet: Háromfázisú hálózat

Laborkérdések:

Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Elgy.: 4.1 mérés)

Váltakozó áramú áramkör mérése, vektorábra felvétele (Elgy.: 4.3 mérés) (A tranziensre vonatkozó kérdéseket /1.-13. kérdések/ nem kérdezzük)

Háromfázisú hálózat és terhelés vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés)

Félvezető dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 mérés)

Zener dióda jelleggörbéjének felvétele és alkalmazása feszültség stabilizátorként (Elgy.: 4.6 mérés)

Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés)

Tranzisztoros logikai ármakörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés)


Mérési adatlapok:

Félévközi eredmények

 

Lövétei István Ferenc - laborcsoportok:

Kérem, hogy a nálam lévő jegyzőkönyveket (az elfogadottat és a visszaadottat is) vigyék el, mert tartósan nem tudom azokat tárolni! (ST 108)

összesített eredmények (január 5, végleges)

Bede Zsuzsanna - laborcsoportok:

páros kedd LAB01, páros szerda LAB04, LAB05(12.19. végleges)

gyakorlati csoportja:

Félévvégi eredmények(12.19.) AIV is!

Szabó Krisztián gyakorlati csoportja:

Félévközi eredmények (01.06.) AIV eredményekkel

 

---------------------------------

 

Korábbi anyagaink:

 

A tárgy a 2013/2014 tanév tavaszi félévében nem indul.

 

 

---------------------------------

 

 

A tárgy a 2013/2014 tanév őszi félévében előadás, gyakorlat és laborkurzusokkal indul.

Előadás: minden héten kedden, 10.15-12.00, F2E., előadó: Dr. Szabó Géza

 

 

 

Általános információk

 

A tantárgy programja

Félévközi jegy kialakítása

Labóratóriumi, zárthelyi követelmények (frissítve: 2014. február)

A korábbi félévben történt tárgyfelvétel során készített házi feladatok elfogadásáról. (E hírdetmény szerint a 2010/2011 őszi félévétől kezdve a korábbi házi feladatokat nem ismerjuk el.)

Zárthelyi

1. Zárthelyi:október 30. (szerda) 14:15...15:45;

terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje szerint: A...M: ChMax; N...Zs: StNagy

2. Zárthelyi: december 4. (szerda) 14:15 ... 15:45;

terembeosztás a vezetéknév kezdőbetűje szerint: A...M: ChMax; N...Zs: StNagy

Pótlás:

PÓT ZH: december 12. (csütörtök) 16:15 ... 17:45 StNagy terem (akinek az egyik zh sikerült, vagy mindkettő sikerült és javítani akarja az egyiket)

PÓT-PÓT ZH (mindkét zh, vagy a pót zh elégtelen) december 18. (szerda) 14:00...15:30 StNagy terem, a Neptunban kell jelentkezni.

 

 

LABOR PÓTLÁS (a laborban lévő papíron kell jelentkezni)

1. pótlási alkalom (pótlási hét kedd; 10.15-12.00; Vezeti: dr. Hrivnák István - Cseh Attila):

Pótolható: Egyenáram (1. mérés); egyfázis (2. mérés); háromfázis (3. mérés); logikai (6. mérés)

2. pótlási alkalom (pótlási hét kedd; 14.15-16.00; Vezeti: Varga Balázs - xxx):

Pótolható: Egyenáram (1. mérés); egyfázis (2. mérés); háromfázis (3. mérés); logikai (6. mérés)

3. pótlási alkalom (pótlási hét csütörtök; 10.15-12.00; Vezeti: Szabó Krisztián - xxx):

Pótolható: dióda, zener (4. mérés); tranzisztor (5. mérés); logikai (6. mérés)

4. pótlási alkalom (pótlási hét csütörtök; 14.15-16.00; Vezeti: Komócsin Zoltán - xxx):

Pótolható: dióda, zener (4. mérés); tranzisztor (5. mérés); logikai (6. mérés)

 

 

 

Laborok és gyakorlatok beosztása, témakörei, 2013/14/1

(megjegyzés: gyakorlat: a tárgy gyakorlati kurzusai szerint meghatározott helyen és időben. Gyakorlati héten laborkurzus nincs; Labor: mindig az St124-ben, a felvett laborkurzus időpontjában. Laboros héten a gyakorlat időpontjában gyakorlati foglalkozás nincs)

 • 1. hét, gyakorlat: Egyenáramú áramkörök, hurok- és csomóponti törvény, áram- és feszültségosztás, villamosteljesítmény, szuperpozíció
 • 2. hét, labor: Példamegoldás az St124-ben, készülni nem kell. Középértékek, váltakozó áramú áramkörök, teljesítmények.
 • 3. hét, gyakorlat: Váltakozó áramú áramkörök, vektorábra (minőségi, mennyiségi), középértékek, házi feladat kiadása.
 • 4. hét, labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Kloknicer: Elektrotechnika lab.gyak. 1., 3. fejezet, és 4.1 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 5. hét, gyakorlat: Szimmetrikus és aszimetrikus három fázisú áramkörök. RC, LC tranziens jelenségek vizsgálata. HF beadás.
 • 6. hét, labor: Váltakozó áramú áramkör (Elgy.: 4.3 sz. mérés) Felkészülés, jegyzőkönyv és műszerkezelés ellenőrzés.
 • 7. hét, gyakorlat: Dióda, zener dióda.
 • 8. hét, labor: Háromfázisú hálózat és terhelésének vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 9. hét, gyakorlat: Tranzisztor munkapont beállítás.
 • 10. hét, labor: Dióda és zener dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 és 4.6 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 11. hét, gyakorlat: Tranzisztoros kapcsolások
 • 12. hét, labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 13. hét, gyakorlat: Tranzisztoros kapcsolások
 • 14. hét, labor: Tranzisztor logikai áramkörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés). Felkészülés kell, jegyzőkönyv nem készül. Egyéni mérés is!

 

Kurzusaink a félévben

Félév Kurzuskód Kurzustípus Maximális létszám Létszám Oktatók Órarendi információ

 

2013/14/1     EA1    Elmélet         300     230     Dr. Szabó Géza        K:10:15-12:00(F2E

 

2013/14/1     GYAK01         Gyakorlat      40      31      Dr. Hrivnák István             K:14:15-16:00(ST321A);

2013/14/1     GYAK02         Gyakorlat      40      40      Bányai Tibor                     SZE:08:15-10:00(J208);

2013/14/1     GYAK03         Gyakorlat      40      40      Varga Balázs                    SZE:10:15-12:00(J102);

2013/14/1     GYAK04         Gyakorlat      40      40      Dr. Komócsin Zoltán           SZE:12:15-14:00(ST321A);

2013/14/1     GYAK05         Gyakorlat      40      39      Dr. Bede Zsuzsanna           K:16:15-18:00(ST321A);

2013/14/1     GYAK06         Gyakorlat      40      40      Szabó Krisztián                 CS:08:15-10:00(J202);

 

 

2013/14/1     LAB01 Labor  20      20                Dr. Hrivnák István - Dr. Bede Zsuzsanna   K:14:15-16:00(ST124);

2013/14/1     LAB02 Labor  20      20                Bányai Tibor - Számel Bence       SZE:08:15-10:00(ST124);

2013/14/1     LAB03 Labor  20      20                Varga Balázs  - Mihály András      SZE:10:15-12:00(ST124);

2013/14/1     LAB04 Labor  20      20                Dr. Komócsin Zoltán - Simonyi Ernő     SZE:12:15-14:00(ST124);

2013/14/1     LAB05 Labor  20      20                Dr. Hrivnák István - Dr. Bede Zsuzsanna   K:16:15-18:00(ST124);

2013/14/1    LAB06 Labor  20      20                Szabó Krisztián - Dr. Bede Zsuzsanna      CS:08:15-10:00(ST124);

2013/14/1    LAB07 Labor  20      20                Dr. Szabó Géza - Cseh Attila                   K:12:15-14:00(ST124);

2013/14/1     LAB08 Labor  20      20                Szabó Krisztián - Dr. Komócsin Zoltán CS:10:15-12:00(ST124);

2013/14/1     LAB09 Labor  20      20                Dr. Bede Zsuzsanna - Gőzse István      CS:12:15-14:00(ST124);

2013/14/1     LAB10 Labor  20      20                Simonyi Ernő - Számel Bence         P:08:15-10:00(ST124);

2013/14/1     LAB11 Labor  20      11                Simonyi Ernő - Gőzse István P:10:15-12:00(ST124);

 

Félévközi feladat


Félévközi feladat kiírása és kapcsolásai,
Névre szóló feladatlapok csoportonként (mind pdf, tankörönként egyben, Neptun kód szerin rendezve):

Hirdetmények

T. Kollégák,

Értesítem Önöket, hogy a korábbi években teljesített laborok elfogadása a következő elektrotechnika - elektronika I. kurzustól (2014-15 tanév őszi félév) megváltozik, és a korábban teljesített laborokat csak a teljesítést követő tanévben fogadjuk el; régebbi teljesítésű laborok esetén a laborokat is újra teljesíteni kell. A változtatás oka az előadás - gyakorlat - labor egyre integránsabb kezelése, illetve az a véleményünk, hogy a laborok teljesítése erősen segíti a gyakorlatok teljesítését, és laborok nélkül a gyakorlat teljesítése számottevően nehezebbé válik.

Szabó Géza

 

T. Kollégák,

Tájékoztatom Önöket, hogy az elektrotechnika - elektronika I. tárgyhoz laborkonzultációt hirdetünk.

A laborkonzultáció szabad gyakorlási lehetőség (természetesen az általános laborszabályok betartása kötelező), ahol ki lehet próbálni az aktuális konzultációt megelőző (előző héten lemért) mérés dolgait, de ugyancsak ki lehet próbálni a soron következő mérés dolgait is, és természetesen lehet kérdezni a laborvezető oktatótól.

A laborkonzultációt Varga Balázs tanár úr vezeti. A konzultáció időpontja: minden gyakorlati hét (tehát nem laboros hét) szerda 16.15-ös kezdéssel.

Bíztatok mindenkit, hogy jöjjön, mérjen, kérdezzen, tanuljon (persze a labor befogadóképessége véges...).

Szabó Géza

Mérések, kérdések, felkészülés

 

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

 

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (Elgy)

Labor segédlet: Háromfázisú hálózat

Laborkérdések:

Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Elgy.: 4.1 mérés)

Váltakozó áramú áramkör mérése, vektorábra felvétele (Elgy.: 4.3 mérés) (A tranziensre vonatkozó kérdéseket /1.-13. kérdések/ nem kérdezzük)

Háromfázisú hálózat és terhelés vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés)

Félvezető dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 mérés)

Zener dióda jelleggörbéjének felvétele és alkalmazása feszültség stabilizátorként (Elgy.: 4.6 mérés)

Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés)

Tranzisztoros logikai ármakörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés)


Mérési adatlapok:

Félévközi eredmények

 

Bede Zsuzsanna gyakorlati csoportja: Félévi eredmények (12.16)

Szabó Krisztián gyakorlati csoportja: Félévi eredmények (12.20.)

 

Laboreredmény vagy hiányzó jegyzőkönyvek listája az alábbi laborokban:

LAB01, LAB05, LAB06, LAB09 (12.20)

 

 

---------------------------------

Korábbi anyagaink:

 

 

A tárgy a 2012/2013 tanév őszi félévében előadás, gyakorlat és laborkurzusokkal indul.

Előadás: minden héten kedden, 12.15-14.00, F2E., előadó: Dr. Szabó Géza

 

 

 

Általános információk

 

A tantárgy programja

Félévközi jegy kialakítása

Labóratóriumi, zárthelyi követelmények

A korábbi félévben történt tárgyfelvétel során készített házi feladatok elfogadásáról. (E hírdetmény szerint a 2010/2011 őszi félévétől kezdve a korábbi házi feladatokat nem ismerjuk el.)

Zárthelyi

1. Zárthelyi: október 25. csütörtök 14:15...15:45

2. Zárthelyi: november 29. csütörtök 14:15...15:45

 

Pótlás:

 

 • PÓT ZH: 12.10 hétfő, 12:00...13:30; (akinek az egyik zh sikerült, vagy mindkettő sikerült és javítani akarja az egyiket) Terem: KF51 (mindenki)
 • PÓT-PÓT ZH (mindkét zh, vagy a pót zh elégtelen) 12.14 péntek, 10:00...11:30, StNagy , a Neptunban kell jelentkezni.

 

LABOR PÓTLÁS (a laborban lévő papíron kell jelentkezni)

12.10 hétfő 8:15 ... 10:00; 14:15 ... 16:00 Műszerek, egyenáram, + Dióda, Zener (4. és 10. hét)

12.11 kedd 8:15 ... 10:00; 14:15 ... 16:00 Váltakozó fesz. + Háromfázis (6. és 8. hét)

12.12 szerda 8:15 ... 10:00; 14:15 ... 16:00 Tranzisztor + Logikai (12. és 14. hét)

 

Laborok és gyakorlatok beosztása, témakörei, 2012/13/1:

(megjegyzés: gyakorlat: a tárgy gyakorlati kurzusai szerint meghatározott helyen és időben. Gyakorlati héten laborkurzus nincs; Labor: mindig az St124-ben, a felvett laborkurzus időpontjában. Laboros héten a gyakorlat időpontjában gyakorlati foglalkozás nincs)

 • 1. hét, gyakorlat: Egyenáramú áramkörök, hurok- és csomóponti törvény, áram- és feszültségosztás, villamosteljesítmény, szuperpozíció
 • 2. hét, labor: Példamegoldás az St124-ben, készülni nem kell. Középértékek, váltakozó áramú áramkörök, teljesítmények.
 • 3. hét, gyakorlat: Váltakozó áramú áramkörök, vektorábra (minőségi, mennyiségi), középértékek, házi feladat kiadása.
 • 4. hét, labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Kloknicer: Elektrotechnika lab.gyak. 1., 3. fejezet, és 4.1 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 5. hét, gyakorlat: Szimmetrikus és aszimetrikus három fázisú áramkörök. RC, LC tranziens jelenségek vizsgálata. HF beadás.
 • 6. hét, labor: Váltakozó áramú áramkör (Elgy.: 4.3 sz. mérés) Felkészülés, jegyzőkönyv és műszerkezelés ellenőrzés.
 • 7. hét, gyakorlat: Dióda, zener dióda.
 • 8. hét, labor: Háromfázisú hálózat és terhelésének vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 9. hét, gyakorlat: Tranzisztor munkapont beállítás.
 • 10. hét, labor: Dióda és zener dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 és 4.6 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 11. hét, gyakorlat: Tranzisztoros kapcsolások
 • 12. hét, labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés). Felkészülés és jegyzőkönyv.
 • 13. hét, gyakorlat: Tranzisztoros kapcsolások
 • 14. hét, labor: Tranzisztor logikai áramkörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés). Felkészülés kell, jegyzőkönyv nem készül. Egyéni mérés is!

 

Kurzusaink a félévben

Félév Kurzuskód Kurzustípus Maximális létszám Létszám Oktatók Órarendi információ

 

2012/13/1 EA1 Elmélet 300 276 Dr. Szabó Géza K:12:15-14:00(F2E);

 

2012/13/1 GYAK01 Gyakorlat 46 46 Dr. Hrivnák István K:14:15-16:00(J102);

2012/13/1 GYAK02 Gyakorlat 46 46 Varga Balázs SZE:10:15-12:00(J102);

2012/13/1 GYAK03 Gyakorlat 46 46 Bányai Tibor SZE:08:15-10:00(J102);

2012/13/1 GYAK04 Gyakorlat 46 46 Dr. Szabó Géza SZE:14:15-16:00(J102);

2012/13/1 GYAK05 Gyakorlat 46 46 Dr. Komócsin Zoltán SZE:12:15-14:00(J102);

2012/13/1 GYAK06 Gyakorlat 46 46 Szabó Krisztián CS:08:15-10:00(J202);

 

2012/13/1 LAB01 Labor 20 20 Dr. Hrivnák István - Cseh Attila K:14:15-16:00(ST124);

2012/13/1 LAB02 Labor 20 20 Varga Balázs- Mihály András SZE:10:15-12:00(ST124);

2012/13/1 LAB03 Labor 20 20 Bányai Tibor- Bede Zsuzsanna SZE:08:15-10:00(ST124);

2012/13/1 LAB04 Labor 20 20 Dr. Szabó Géza - Cseh Attila SZE:14:15-16:00(ST124);

2012/13/1 LAB05 Labor 20 20 Dr. Komócsin Zoltán - Dr. Rácz Gábor SZE:12:15-14:00(ST124);

2012/13/1 LAB06 Labor 20 20 Szabó Krisztián - Bede Zsuzsanna CS:08:15-10:00(ST124);

2012/13/1 LAB07 Labor 20 20 Szabó Krisztián- Bede Zsuzsanna CS:10:15-12:00(ST124);

2012/13/1 LAB08 Labor 20 20 Bede Zsuzsanna- Szabó Krisztián CS:12:15-14:00(ST124);

2012/13/1 LAB09 Labor 20 20 Bede Zsuzsanna- Simonyi Ernő P:08:15-10:00(ST124);

2012/13/1 LAB10 Labor 20 20 Simonyi Ernő- Bede Zsuzsanna P:10:15-12:00(ST124);

2012/13/1 LAB11 Labor 20 20 Simonyi Ernő - Gőzse István H:10:15-12:00(ST124);

2012/13/1 LAB12 Labor 20 20 Dr. Hrivnák István - Bede Zsuzsanna K:08:15-10:00(ST124);

2012/13/1 LAB13 Labor 20 20 Dr. Hrivnák István - Bede Zsuzsanna K:10:15-12:00(ST124);

 

Félévközi feladat

Félévközi feladat kiírása és kapcsolásai,

Névre szóló feladatlapok csoportonként (mind pdf, tankörönként egyben):

Hirdetmények

 

Mérések, kérdések, felkészülés

 

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (Elgy)

Labor segédlet: Háromfázisú hálózat

Laborkérdések:

Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Elgy.: 4.1 mérés)

Váltakozó áramú áramkör mérése, vektorábra felvétele (Elgy.: 4.3 mérés) (A tranziensre vonatkozó kérdéseket /1.-13. kérdések/ nem kérdezzük)

Háromfázisú hálózat és terhelés vizsgálata (Elgy.: 4.4 mérés)

Félvezető dióda jelleggörbéjének felvétele (Elgy.: 4.5 mérés)

Zener dióda jelleggörbéjének felvétele és alkalmazása feszültség stabilizátorként (Elgy.: 4.6 mérés)

Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Elgy.: 4.7 és 4.8 mérés)

Tranzisztoros logikai ármakörök összeállítása (Elgy.: 4.9 mérés)

 

Félévközi eredmények

 

Szabó Krisztián gyakorlati csoportjának eredményei: AIV eredményekkel (2012.12.15.)

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.