Elektrotechnika-Elektronika

Elektrotechnika-elektronika

(az új, 2016 utáni BSc. képzés tárgya)

(A Kar álláspontja szerint a tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik az új, 2016 utáni BSc képzésre járnak.)

 

tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

A tárgy a 2017/2018 tanév őszi félévében vizsgakurzussal indul. A vizsgakurzust a korábbi félévben már aláírást szerzett kollégák vehetik fel. A vizsga feltételei megegyeznek a korábbi félév vizsgafeltételeivel.

Figyelem! Vizsgákat a vizsgakurzuson a szorgalmi időszakban egyenletesen elosztva (négy alkalom) is fogunk tartani; természtesen a vizsgaidőszak minden vizsgahetén is lehet majd vizsgázni. Az első vizsgaalkalom a szorgalmi időszak első hetében (kedden vagy szerdán délután) lesz!

 

Vizsgakérdések, tételek - Megjegyzés: 2016/17 tanév tavaszi félév és 2017/18 tanév őszi félév vizsgáinál nem kérdezzük / kimarad:

 • "A.12." tétel második része: „ Az oszcilláció (oszcillátor és gerjedés), az oszcillátorok elvi megvalósítása visszacsatolással, a szükséges feltételek.”
 • "A.17." tétel teljes egészében.
 • "A.20." tétel utolsó része: „ Tirisztoros vezérelt egyenirányítás mérése.”
 • "A.21." tétel teljes egészében.

 A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett tételkidolgozások a tanszék által NEM lektoráltak, és sajnos számos hiba is van bennük (van olyan tételkidolgozás, amely az adott tétel teljes félreértésén alapul és így e tételkidolgozás elmondása a vizsgán elégtelen érdemjegyet eredményez)!

 

///////////////////////////////////////////////////////

KORÁBBI ANYAGAINK:

///////////////////////////////////////////////////////

 

A tárgy a 2016/2017 tanév tavaszi félévében indul.

 

Előadás (heti négy óra):

 • hétfő 12.15 - 14.00,
 • kedd 12.15 - 14.00

StFNagy terem, előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

                     Előadási segédletek: Tranziens jelenségek; Mágneses körök; Dióda, Z-dióda

 

Gyakorlat (heti egy óra - minden páratlan oktatási héten heti két óra)

 • K: 14-16  dr. Hrivnák István
 • SZ: 8-10  Bányai Tibor
 • SZ:10-12  dr. Komócsin Zoltán
 • SZ: 14-16  Varga Balázs
 • CS: 8-10  Szabó Krisztián
 • CS: 14-16  Lövétei István Ferenc

Laborgyakorlat (heti egy óra - kéthetente egy kétórás labor; a laborok többnyire páros oktatási heteken vannak, de néhány labor páratlan oktatási hétre került!)

 • H 8-10: Lövétei István Ferenc - Lukács Gábor
 • H 10-12: Simonyi Ernő - Lukács Gábor
 • K 10-12: dr. Hrivnák István - Lövétei István Ferenc
 • K 14-16: dr. Hrivnák István -
 • K 16-18: dr. Hrivnák István - Tóth-Bejkhard Attila
 • K 16-18: (páratlan héten): dr. Hrivnák István - Tóth-Bejkhard Attila
 • SZ 8-10: Bányai Tibor - Keresztesi Balázs Imre
 • SZ10-12: dr. Komócsin Zoltán - Keresztesi Balázs Imre
 • SZ 12-14: Szabó Krisztián - Antal László
 • SZ 12-14 (páratlan héten): Szabó Krisztián - Antal László
 • SZ 14-16: Varga Balázs - dr. Baranyi Edit
 • SZ 16-18: dr. Komócsin Zoltán - Számel Bence Domokos
 • SZ 16-18  (páratlan héten): dr. Komócsin Zoltán - Számel Bence Domokos
 • CS 8-10: Szabó Krisztián - Antal László
 • CS 12-14: Simonyi Ernő -
 • CS 14-16: Lövétei István Ferenc

A tárgy előadásainak gyakorlatainak és laborjainak tervezett tartalma a 2016/17 tanév tavaszi félévében (természtesen az anyag leadásában csúszások lehetségesek; a célunk a leadott anyag minél jobb érthetősége...)

 

 

Általános információk

(A tárgy a korábbi BSc. képzés elektrotechnika-elektronika I. és II. tárgyainak összevonásával jött létre a laboróraszám felére csökkentése mellett. A tárgy előadási anyaga és gyakorlati anyaga nagyjából megegyezik a korábbi elektortechnika - elektrotechnika I és II anyagával; néhány rövid témakör kihagyása mellett.)

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A vizsga a teljes féléves anyag tartalmát lefedi; vizsgakérdések az alábbi listában elérhetőek.

 

A tantárgy programja, adatlapja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (a korábbi Elektrotechnika-elektronika I és II tárgyaink követelményei érvényesek; ilyen szempontből csak a tárgy neve változik...)

Vizsgakérdések, tételek - Megjegyzés: 2016/17 tanév tavaszi félév és 2017/18 tanév őszi félév vizsgáinál nem kérdezzük / kimarad:

 • "A.12." tétel második része: „ Az oszcilláció (oszcillátor és gerjedés), az oszcillátorok elvi megvalósítása visszacsatolással, a szükséges feltételek.”
 • "A.17." tétel teljes egészében.
 • "A.20." tétel utolsó része: „ Tirisztoros vezérelt egyenirányítás mérése.”
 • "A.21." tétel teljes egészében.

 A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett tételkidolgozások a tanszék által NEM lektoráltak, így számos hiba van bennük!

Zárthelyi

A félév során három ZH megírása kötelező. Mindhárom ZH-nak külön-külön legalább elégséges eredményúnek kell lennie. Mindhárom ZH-hoz külön PZH tartozik majd (várhatóan a ZH-kat követő két héten belül). A pótlási héten még egy további pótlási lehetőséget adunk (PPZH), ahol a három ZH közül az egyik - és csak az egyik - (hallgató által választott) ZH ismételten pótolható.

Eredményes ZH a PZH-n a TVSz szerint javítható; a PPZH-n érvényes ZH javítása már nem lehetséges.

 

A zárthelyik időpontjai és terembeosztás a vezeték név kezdőbetűje alapján:

1. zárthelyi: 2017.03.07.  18:00...19:30

A -> G: StFNagy

Gy -> P: KF51 (AudMax)

R-> Zs: E1B

1. zárthelyi pótlás: 2017.03.21  18:00...19:30 ChFMax

 

Az első ZH anyagrészei, várható kérdései megegyeznek a korábbi Elektrotechnika-elektronika I. tárgy 1. ZH anyagrészeivel, kérdéseivel: példák lehetnek: egyenfeszültségű hálózatok analízise, szuperpozíció; egyfázisú váltakozó feszültségű hálózatok analízise, vektorábrák (mint a HF!); háromfázisú hálózatok csillagkapcsolású terheléssel; tranziens viselkedés egytárolós hálózatokban (csak előadáson megy); mágneses körök számításai (csak előadáson megy). Kiskérdések lehetnek az előadási anyagból és a laboranyagból is, pl. akár az aktuális, kiadott laborkérdések közül is

Segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8.

 

2. zárthelyi: 2017.03.28.  18:00...19:30

A -> G: StFNagy

Gy -> P: KF51 (AudMax)

R-> Zs: E1B

2. zárthelyi pótlás: 2017.04.18  18:00...19:30; terem:  K234

 

 

3. zárthelyi: 2017.04.25.  18:00...19:30

A -> G: StFNagy

Gy -> P: KF51 (AudMax)

R-> Zs: E1B

3. zárthelyi pótlás: 2017.05.09  18:00...19:30 terem: E1C

 

 

 

Labor

 

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

 

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (továbbiakban: ELGY)

 

 

A laborok tematikái:

1. labor (első két oktatási héten): Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Felkészülés és jegyzőkönyv.) Anyag: (ELGY) 1,2,3 fejezetek; mérési anyag: 4.1 mérésből (egyenáramú mérések): A1, A2, A3, A5 (A4 kimarad) - értékelés E1, E2, E3 és E5 (E4 kimarad) + 4.10 mérésből (négypólus): A1, A3, A6 (A2, A4, A5 kimarad) - értékelés E1, E3, E6 (E2, E4 és E6 E5 kimarad)

Vonatkozó laborkérdések  - és - mérési adatlap.

 

2. labor (harmadik és negyedik oktatási héten): Váltakozó feszültségű (egyfázisú és háromfázisú) hálózatok mérése (Felkészülés és jegyzőkönyv.) Önálló mérési feladat is! Műszerkezelés (Ganzuniv3 és digitális multiméter; feszültségek és áramok mérése). Anyag: (ELGY) mérési anyag: 4.3 mérésből (váltakozó áramú áramkör mérése, vektorábra felvétele): teljes mérés, de csak két esetre (R1C1L és R1C2L a jegyzetben leírt négy mérési eset helyett) + 4.4 mérésből (háromfázisú hálózat és terhelés vizsgálata): A1, A2, A4 (A3, delta kapcsolás kimarad) - értékelés rész: értelemszerűen, delta az értékelésből is kimarad.

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

 

3. labor (ötödik és hatodik oktatási héten): Dióda és zener dióda jelleggörbéjének felvétele (Felkészülés és jegyzőkönyv). Anyag: ELGY.: 4.5 és 4.6 mérés (mindkét mérés teljes egészében; kiértékelések is teljes egészében).

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

 

4. labor (hetedik és nyolcadik oktatási héten): Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele felkészülés és jegyzőkönyv). Anyag: ELGY.: 4.7 és 4.8 mérés (mindkét mérés teljes egészében; kiértékelések is teljes egészében).

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

 

5. labor (kilencedik és tizedik oktatási héten): Optoelektronikai csatoló és kapcsolódó áramkörök + műveleti erősítős kapcsolás vizsgálata.

Anyag: (ELGY): 4.12 mérés (optikai csatoló jelleggörbéjének felvétele; feszültségszint kijelző áramkör és astabil multivibrátor építése): a teljes mérés, de a 3. mérési feladat második része (4.12-5 ábra) kimarad; ennek megfelelően a kiértékelésből is kimarad az utolsó kiértékelési pont és az utolsó előtti kiértékelési pont második része. + 4.11 mérésből (invertáló műveleti erősítő vizsgálata): C.1 első két mérési részfeladata (4.11-7 ábra) - értékelés első három pontja a 4.11-11 ábrával bezárólag.

Vonatkozó laborkérdések

      és mérési adatlap.

 

6. labor (tizenegyedik és tizenkettedik oktatási héten): Mágneskapcsolók bekötése.

Anyag: (ELGY): 4.14 mérés (mágneskapcsolók bekötése): a teljes mérés. Önálló mérési feladat is: egyedül is (nem párban) tudni kell összeállítani kapcsolást! A mérésnél nincs jegyzőkönyv készítési kötelezettség.

Vonatkozó laborkérdések

      (a méréshez nem tartozik mérési adatlap)

(A mérés során lehetőség szerint bemutató jelleggel megmutatjuk, milyen jelalakokat és eredményt produkál egy vezérelhető egyenirányító változtatható gyújtási szöggel - erre külön készülni nem kell).

 

7. labor (az utolsó két oktatási héten): Aszinkron gép kördiagramjának felvétele.

Anyag: (ELGY): 4.18 mérés (aszinkron gép): a teljes mérés a teljes kiértékeléssel együtt. 

Vonatkozó laborkérdések

      és mérési adatlap.

 

 

Évközi feladatok

Az első feladat kiírása és kapcsolási rajzai.

Második feladat: az előadási anyag (pdf)

                           a katalógusadatok (pdf)
Névre szóló feladatlapok csoportonként, pdf, Neptun kód szerint rendezve

Félévközi eredmények

dr. Komócsin Zoltán - Keresztesi Balázs LAB Végeredmények - 05.22. 16:30

Bányai Tibor - Keresztesi Balázs LAB Aktuális eredmények - 05.15. 12 óra - A táblázatban nem szereplő jegyzőkönyvek pótlásnak számítanak!

 

Lövétei István Ferenc - laborcsoportok:

Jelenlét, jegyzőkönyvek  - 05.19. - végeredmények

 

Lövétei István Ferenc - gyak. csoport:

Aktuális eredmények - 05.22. - végeredmények

Tóth-Bejkhard Attila eredmények (05.22. - végeredmények): LAB01,  LAB11,  LAB16

Szabó Krisztián gyakorlati csoportja: Végeredmények (05.23.)


Egyebek

 

Korábbi tanulmányok elismerése:

 • Ha valakinek már aláírása van a régi képzés szerinti Elektrotechnika - elektronika II. tárgyból (és az aláírása a TVSZ szerint érvényes), kérheti felmentését a tárgy gyakorlatai és laborjai alól. A felmentést a tárgy gyakorlati kurzusai közül a "Gy_tanterv_váltó" kurzus felvételével, a laborkurzusok közül a L_tanterv_váltó" kurzus felvételével lehet kérni. A felmentés megadása esetén a tárgyból csak vizsgázni kell - fontos azonban, hogy a teljes új elektrotechnika - elektronika vizsgát kell letenni, nem a régi képzés szerinti elektrotechnika - elektronika II. vizsgát! (Ez azt jelenti, hogy megadott felmentés esetén megadjuk az Elektrotechnika-elektronika tárgy aláírását; az a továbbiakban a TVSZ szerint érvényes. Ugyanakkor ez a felmentés csak egyszer kérhető, ha a megadott aláírás érvényessége lejár és nincs érvényes elekto vizsga, a tárgy aláírását - most már felmentés nélkül, a teljes kurzuson - ismételten meg kell szerezni.)
 • Ha valakinek már félévközi jegye van a régi képzés szerinti Elektrotechnika - elektronika I. tárgyból (és a félévközi jegye a TVSZ szerint érvényes), kérheti felmentését a tárgy első felének gyakorlatai és laborjai alól. A felmentést a tárgy normál gyakorlati kurzusainak valamelyike, és a laborkurzusainak valamelyike felvétele mellett a tárgyfelelősnek küldött mail-ben lehet kérni. A felmentés megadása esetén a tárgyból első felének számonkéréseit (első két ZH, első HF és első négy labor) nem szükséges teljesíteni, azokat elismerjük; ugyanakkor fontos, hogy vizsgázni ilyenkor is a teljes új elektrotechnika - elektronika anyagból kell. (Ebben az esetben a virtuális félévközi jegy számítása változik, az algoritmus itt található.) (Ez a felmentés egyszer kérhető: ha a felmentés alkalmazásával az adott félévben nem sikerül aláírást szerezni, vagy a megszerzett aláírás érvényessége sikeres vizsga nélkül lejár, a tárgyat teljes egészében - mindenfajta felmentés nélkül - újra kell teljesíteni.)