Elektrotechnika-Elektronika

Elektrotechnika-elektronika

 

tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

 

A tárgy aktuális információi, hírdetményei, feladatai stb. a kari moodle rendszerben érhetőek el.

 

Előadás (heti három óra): előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

        

Gyakorlat (heti két óra - de az utolsó három héten már nincs gyakorlat, helyette külön hirdetés szerint laborgyakorlat lesz). A tényleges gyakorlatokon a részvétel jelenlét-ellenőrzött; a félév során (a TVSZ előírásaiból következően) 5 gyakorlat mulasztható; a hatodik mulasztás automatikusan a tárgy megtagadását vonja maga után).

Laborgyakorlat: formálisan már nem tartozik labor a tárgyhoz; de a mérési kompetenciiák kialakítása érdekében a gyakorlatok terhére három mérési alkalmat fogunk tartani a félév végén; jelentkezés a Neptun-on, laboridőpontokat lásd lentebb. A három labor teljesítése kötelező, pótalkalmakat biztosítunk. (Korábbi laborteljesítés esetén felmentés kérhető a tárgyfelelősnek küldött e-mail-ben.)

 

A tárgy előadásainak, gyakorlatainak (és laborjainak) tervezett tartalma a 2019/20 tanév tavaszi félévében (itt elérhető). Természtesen az anyag leadásában csúszások lehetségesek; a célunk a leadott anyag minél jobb érthetősége...

Általános információk

(A tárgy a korábbi BSc. képzés elektrotechnika-elektronika I. és II. tárgyainak összevonásával jött létre a laboróraszám felére csökkentése mellett. A tárgy előadási anyaga és gyakorlati anyaga nagyjából megegyezik a korábbi elektortechnika - elektrotechnika I és II anyagával; néhány rövid témakör kihagyása mellett.

A 2017/18 tanév tavaszi félévétől a tantárgy óraszáma tovább csökkent, 3+2+0 terjedelmű lett.)

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A vizsga a teljes féléves anyag tartalmát lefedi.

 

A tantárgy programja, adatlapja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (a korábbi Elektrotechnika-elektronika I és II tárgyaink követelményei érvényesek; ilyen szempontből csak a tárgy neve változik...)

Vizsgakérdések, tételek - (2018/2019 tavaszi félévben alkalmazott tételek, a félév során a vizsgakérdések reviziója, pontosítása várható!!!)

 A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett tételkidolgozások a tanszék által NEM lektoráltak, és számos hiba van bennük!

Zárthelyi

A félév során két ZH megírása kötelező. Mindkét ZH-nak külön-külön legalább elégséges eredményúnek kell lennie. Mindkét ZH-hoz külön PZH tartozik majd (várhatóan a ZH-kat követő két héten belül). A TVSZ szerint még egy további pótlási lehetőséget adunk mindkét ZH-nál külön-külön (PPZH), ahol az elégtelen ZH-k (PZH-k) a TVSZ szerint pótolhatóak. Ez a PPZH (teljesítménymérés második pótlása) díjköteles, a Neptun-ban kiírt jelentkeztető vizsgán kell jelentkezni rá; további feltétel a TVSZ szerint, hogy a második pótlás lehetősége csak annak jár, aki a ZH-t vagy a PZH-t megkisérelte megírni.

Eredményes ZH a PZH-n a TVSz szerint javítható; a PPZH-n érvényes (elégtelennél jobb eredményű) ZH javítása már nem lehetséges.

 

Az első ZH anyagrészei, várható kérdései megegyeznek a korábbi Elektrotechnika-elektronika I. tárgy 1. ZH anyagrészeivel, kérdéseivel: példák lehetnek: egyenfeszültségű hálózatok analízise, szuperpozíció; egyfázisú váltakozó feszültségű hálózatok analízise, vektorábrák (mint a HF!); háromfázisú hálózatok csillagkapcsolású terheléssel; tranziens viselkedés egytárolós hálózatokban (csak előadáson megy); mágneses körök számításai (csak előadáson megy). Kiskérdések lehetnek az előadási anyagból is.

További segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8.

 

A második ZH anyagrészei, várható kérdései:

- diódák és Zener diódák; alkalmazásuk (különösen: Zener-es stabilizátor)

- Tranzisztor munkapont állítás

- Tranzisztor alkalmazása erősítőüzemben

- Tranzisztor alkalmazása kapcsolóüzemben

- Műveleti erősítő és kapcsolásai (különösen: invertáló és nem invertáló erősítő)

- Vezérelt és vezéreletlen egyenirányítás és eszközei.

Ezeknek a témáknak az eddigi ZH megjelenései: témaköröktől függően vagy a korábbi  Elektrotechnika-elektronika I. tárgy 2. ZH anyagában találhatóak meg (linkek: 1, 2, 3, 4, 5), vagy a korábbi Elektrotechnika-elektronika II. tárgy ZH-jában (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 8). Kiskérdések lehetnek az előadási anyagból is.

Figyelem! Az elektro I és elektro II régi ZH-k tartalmazhatnak olyan elméleti kérdéseket is (pl. TTL áramkör) vagy olyan gyakorlati feladatokat is (pl. transzformátor hatásfok számítás), amelyek sem előadáson, sem gyakorlaton nem mentek idén; ezek nyilvánvalóan nem szerepelhetnek a mostani ZH-ban.

 

Labor

A félév során három mérés abszolválása kötelező; ezekre a mérésekre a félév végén kerül majd sor. Jelentkezés a Neptun-on, vagy ha sikerül megoldani, akkor a Moodle rendszerben!!!

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (továbbiakban: ELGY)

 Laboridőpontok (itt is elérhetőek lesznek), de a Neptun-on (vagy a Moodle-ban, hírdetni fogjuk)  kell jelentkezni!!!

 

Pótlaborok:

Az elektrotechnika-elektronika tárgyból a három labor mindegyikének sikeres teljesítése (ideértve a jegyzőkönyvek sikeres leadását is) a tárgy aláírása megszerzésének feltétele.
A pótlási héten laborpótlási lehetőségeket hirdetünk:

Mindegyik alkalommal lehetőség lesz bármelyik mérés pótlására, de egy alkalommal csak egy mérés pótolható. A pótlási alkalmakon való részvétel a TVSZ szerint díjköteles.

 

A laborok lebonyolítása (felkészülés, annak ellenőrzése stb) mindenben megegyezik a normál laborokkal.

 

 

A laborok tematikái:

1. labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Felkészülés és jegyzőkönyv.) Anyag: (ELGY) 1,2,3 fejezetek; mérési anyag: 4.1 mérés (egyenáramú mérések).

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

2. labor: Váltakozó feszültségű (egyfázisú) hálózatok mérése (Felkészülés és jegyzőkönyv.)  Anyag: (ELGY) mérési anyag: 4.3 mérés; + 2 mérési eset laborvezető által ismertetve.

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

3. labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Felkészülés és jegyzőkönyv). Anyag: ELGY.: 4.7 és 4.8 mérés (mindkét mérés teljes egészében; kiértékelések is teljes egészében).

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

 

 

Évközi feladatok

Az első feladat kiírása és kapcsolási rajzai.

Második feladat: az előadási anyag (pdf)

                           a katalógusadatok (pdf)

 


Egyebek

 

Korábbi tanulmányok elismerése:

 

  • Ha valakinek már aláírása van a régi képzés szerinti Elektrotechnika - elektronika II. tárgyból (és az aláírása a TVSZ szerint érvényes), kérheti felmentését a tárgy gyakorlatai és laborjai alól. A felmentést a tárgy gyakorlati kurzusai közül a "Gy_tanterv_váltó" kurzus felvételével lehet kérni. A felmentés megadása esetén a tárgyból csak vizsgázni kell - fontos azonban, hogy a teljes új elektrotechnika - elektronika vizsgát kell letenni, nem a régi képzés szerinti elektrotechnika - elektronika II. vizsgát! (Ez azt jelenti, hogy megadott felmentés esetén megadjuk az Elektrotechnika-elektronika tárgy aláírását; az a továbbiakban a TVSZ szerint érvényes. Ugyanakkor ez a felmentés csak egyszer kérhető, ha a megadott aláírás érvényessége lejár és nincs érvényes elekto vizsga, a tárgy aláírását - most már felmentés nélkül, a teljes kurzuson - ismételten meg kell szerezni.)

  • Ha valakinek már félévközi jegye van a régi képzés szerinti Elektrotechnika - elektronika I. tárgyból (és a félévközi jegye a TVSZ szerint érvényes), kérheti felmentését a tárgy első felének gyakorlatai és laborjai alól. A felmentést a tárgy normál gyakorlati kurzusainak valamelyike, és a laborkurzusainak valamelyike felvétele mellett a tárgyfelelősnek küldött mail-ben lehet kérni. A felmentés megadása esetén a tárgyból első felének számonkéréseit (első két ZH, első HF és első négy labor) nem szükséges teljesíteni, azokat elismerjük; ugyanakkor fontos, hogy vizsgázni ilyenkor is a teljes új elektrotechnika - elektronika anyagból kell. (Ebben az esetben a virtuális félévközi jegy számítása változik, az algoritmus itt található.) (Ez a felmentés egyszer kérhető: ha a felmentés alkalmazásával az adott félévben nem sikerül aláírást szerezni, vagy a megszerzett aláírás érvényessége sikeres vizsga nélkül lejár, a tárgyat teljes egészében - mindenfajta felmentés nélkül - újra kell teljesíteni.)

 

 

 

 

 

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.