Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséhez és a záróvizsgához

A jelen útmutató célja az, hogy segítséget nyújtson a BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékén szakdolgozatot készítő, illetve diplomatervező hallgatóknak és témavezetőiknek a szakdolgozat, illetve a diplomaterv elkészítéséhez és a záróvizsgára való felkészüléshez.

A részletes szabályokat a BME TVSZ 5. fejezete "A tanulmányok lezárása" ismerteti.
Kérjük, hogy az @edu.bme.hu email címeket rendszeresen ellenőrizzék, mert a főbb információkat oda küldjük.

 

Javasoljuk, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a tanszéki témavezetővel!

 A Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék megfelelő tárgyai a következők:

- BMEKOKAA551 Szakdolgozat – BSc képzés

- BMEKOKAM553 Diplomatervezés I. – MSc képzés

- BMEKOKAM554 Diplomatervezés II. – MSc képzés

 

0. Az MSc diplomatervezés speciális szabályai (Diplomatervezés I.)

a) Az MSc diplomatervezés két félévből áll. Az első félév céljait és követelményeit a következő pontokban részletezzük. A második félévre a további fejezetek vonatkoznak.

b) Diplomatervezés során a témaválasztást az első félév elején kell elvégezni. Lehet választani a meghirdetett témák közül, vagy saját témajavaslatot lehet egyeztetni a választott témavezetővel.

c) A témaválasztás határideje az 1. oktatási hét vége.

d) A félév célja a választott téma elmezése és irodalumkutatása, a konkrét fejlesztési feladat meghatározása. Ennek megfelelően a téma részletezése legkésőbb a félév végére kell, hogy kialakuljon.

e) A félév során minimálisan el kell készíteni a diplomamunka irodalomkutatással, elméleti részekkel és a jelenlegi technológiák felmérésével foglalkozó fejezeteket. Megfelelő előrehaladás esetén már az első félévben meg lehet kezdeni a fejlesztési munkát. Ettől eltérni a témavezető jóváhagyásával lehet.

f) A hallgató köteles legalább kétheti rendszerességgel konzultálni a témavezetővel.

g) A jegy megadásának (aláírásnak) feltétele, hogy a hallgató elkészítette a témavezető által előírt diplomaterv fejezeteket.

1. Szakdolgozat / Diplomamunka (Diplomatervezés II.)

a) A szakdolgozat témaválasztásának határideje az 1. oktatási hét 3. napja. Témát lehet választani a meghirdetett témák közül, vagy saját témajavaslatot kell bemutatni és egyezteni a választott témavezetővel. (MSc diplomamunka esetén ez az előző félévben megtörtént.)

b) A szakdolgozat / diplomamunka kiírásra formanyomtatványt alkalmazunk, leadásának határideje a 3. oktatási hét vége. A nyomtatványt a leadás előtt a témavezetőnek ellenőriznie kell.

c) A szakdolgozat témavezetőe a kar oktatója, kutatója lehet, illetve tanszékvezetői engedéllyel más felsőfokú végzettségű szakember. Külső témavezető csak belső témavezetősel együtt kérhető fel. A belső témavezető feladata ebben az esetben az egyetemi adminisztratív teendők ellátása.

d) A hallgató köteles legalább kétheti rendszerességgel konzultálni a témavezetővel.
e) A szakdolgozat terjedelme 45-60 oldal, a diplomaterv terjedelme 55-70 oldal. A dolgozatot Wordben vagy Latexben javasoljuk elkészíteni. Ez utóbbi esetben javasoljuk az Overleaf szolgáltatás használatát. Szerkesztési útmutatók (kis mértékben el lehet térni tőlük): MS Word, Latex
f) A szakdolgozat leadásának határideje szorgalmi időszak utolsó napja. (Ettől a témvezető indokolt esetben eltérhet.)

g) A Szakdolgozat tárgy érdemjegyét belső témavezető adja. A jegy megadásának (aláírásnak) feltétele, hogy a hallgató beadta a szakdolgozatot a kiírásban megadott határidőre.

h) A hallgatónak a szakdolgozatról / diplomatervről 1 oldalas magyar nyelvű összefoglalót kell készítenie.

i) A szakdolgozatot csak elektronikus formában kell leadni a kari Moodle rendszeren keresztül, a megfelelő kurzus "Dolgozat" feladatán keresztül.

2. Bírálat

a) A szakdolgozatot bíráltatni kell. Bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező szakember lehet. A bírálót a témavezető kéri fel.

b) Ipari téma esetén a külső témavezető javaslatot tehet.

c) A bírálatot legalább 5 nappal a szakdolgozat védése előtt a hallgatónak át kell adni.

d) A szakdolgozat/diplomaterv minősítésére a bíráló és a témavezető külön-külön tesz javaslatot. A diplomaterv minősítéséről a záróvizsga bizottság dönt.

Diplomaterv bírálathoz minta innen tölthető le.

Szakdolgozat bírálathoz minta innen tölthető le.

Bírálati útmutató itt található.

 

Beadást követően minden dolgozatot plágiumellenőrzésnek vetünk alá, és ellenőrizzük az AI által generált tartalom arányát is. Kiugró értékek esetén a dolgozat nem bocsátható záróvizsgára.

3. Záróvizsga

a) Az MSc szakra felvételizők számára a záróvizsgát január első hetében kell lebonyolítani.
b) BSc záróvizsga tárgyak: legalább két különböző modulból, három tantárgy, amelyek össz-kreditértéke legalább 15. (Bármely modulból lehet választani: alaptárgy, szaktárgy, gazdasági-humán, specializáció.)

c) MSc záróvizsga tárgyak: a három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű
legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.
d) A tárgyakra a hallgató javaslatot tesz, melyet a témavezetőnek kell jóváhagynia.
e) Lehet tantárgycsoportokból is záróvizsgázni (pl. Hő- és áramlástan 1-2. anyagából együtt záróvizsgázhat, ilyenkor a két félév kreditértéke összeadódik, de együtt is csak egy tárgynak számít).

f) A tárgyak vizsgái után egy 10 perc időtartamú prezentációban kell ismertetni az eredményeket a bizottság előtt. A végén célszerű megválaszolni a bírálatban feltett kérdéseket. A védés nyilvános.

 

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.