Korszerű módszerek a közlekedésautomatikai rendszerek fejlesztésében

Tárgyfelelős: Lukács Gábor

 

Cél

A tantárgy célja, hogy bevezetést adjon a közlekedési automatikai rendszerek fejlesztéséhez használható fejlesztési filozófiákba, módszertanokba, módszerekbe és a fejlesztés során felhasználható eszközökbe. A tantárgy bemutatja a közlekedés fejlesztési szakterületek munkáját a gyakorlatban, a mindennapokból hozott példák segítségével.

A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy alapismeretekkel és megfelelő szemlélettel rendelkezzenek a közlekedésautomatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos folyamatokról. Ismerjék a fejlesztés paradigmák lényegét, a fejlesztési módszertanok alkalmazásának lehetőségeit, valamint a fejlesztéshez rendelkezésre álló eszközkészletet. A tantárgy elvégzésével a hallgatók képessé válnak arra, hogy alkotó módon hozzájáruljanak olyan fejlesztési problémák megoldásához, amelyek közlekedésautomatikai rendszerek kapcsán merülhetnek fel. A tantárgy elősegíti a közlekedésmérnök hallgatók más szakterületekkel (pl. mérnök informatikusokkal, villamosmérnökökkel) való együttműködést és kommunikációt egy fejlesztés során.

 

Követelmények

A félév során egy fejlesztési részfeladatot kell megoldania minden hallgatónak. A feladat megoldása céljából a hallgatók 3 fős csapatokba szerveződhetnek, ebben az esetben a létszámnak megfelelően nagyobb feladatra kell számítani. A házi feladat a 7. oktatási héten kerül kiosztásra. Az elvégzett munkát a 13. és 14. oktatási héten kell bemutatni (egyéni vagy csapatmunkától függően) egy 10 vagy 20 perces kiselőadás keretében.

 

Az osztályzat (félévközi jegy) a 6. héten megírt zárthelyi és a hallgatói házi feladatok bemutatása alapján kerül kialakításra. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a házi feladat bemutatása és a zárhelyi dolgozat legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a zárhelyi és házi feladatra adott jegyek felfelé kerekített átlaga.

 

Tematika

Előadás Téma Részletek
     
 1. hét Bevezetés Kutatás és fejlesztés fogalma, kapcsolata. Folyamatszemlélet. Rendszerszemlélet. A fejlesztési háromszög. Fejlesztési paradigmák.
     
 2. hét Életciklus modellek (SDLC) Életciklus modellek szükségessége, erősségei és gyengeségeik, alkalmazhatóságuk. Életciklus modellek típusai (szekvenciális, evolúciós, iteratív, inkrementális, modell alapú). DuD. Vízesés modell. V-modell. Y-modell. Spirál modell. Agilis modell. Cleanroom. 4G modell. SLC. stb.)
     
 3. hét Életciklus fázisok Életciklus fázisok áttekintése: célok, bemeneti források, bemenetek, tevékenységek, kimenetek, dokumentáció. A fázisokhoz tartozó tervezési, verifikációs és validációs technikák áttekintése. Gyakorlati példák.
     
 4. hét Fejlesztési módszertanok és módszerek A fejlesztési módszertanok szükségessége. Módszertani fejlődéstörténet (káosz, eljárás központos, adat központos, strukturált, objektumorientált, stb.). Módszertanok több-szempontú összehasonlítása, alkalmazhatósága. A fejlesztési módszertanok és módszerek kapcsolata. Prediktív és adaptív módszertanok. Fejlesztési módszerek rövid áttekintése (példák).
     
 5. hét

A fejlesztéshez felhasználható

eszközök (CASE)

Definíció. CASE-ek több-szempontú csoportosítása (integráltság, folyamat, életciklus, funkcionalitás, stb.). CASE-k általános felépítése. CASE bevezetésének feltételi egy szervezetnél, példák. CASE-hez kapcsolódó hasznok, előnyök, hátrányok. Verziókövetés és hibajegykezelés. Néhány CASE bemutatása.
     
 6. hét Zárthelyi  -
     
 7. hét UML, SysML Az UML célja, alkalmazások. UML diagramok csoportosítása. UML diagramtípusok bemutatása /használati eset, osztály, komponens, állapottérkép, szekvencia, stb./. Példa: egy fejlesztési mintafeladat megoldása a tanult diagramtípusok felhasználásával. Házi feladat kiosztása.
     
 8. hét

Modellvezérelt

fejlesztés

Modell. Modellezés. Finomítás és absztrakció. Folyamatmodellezés. Struktúramodellezés. Állapotmodellezés. Példa: egy-egy közlekedésfejlesztési probléma megoldása folyamat-, struktúra- és állapot modellezéssel.
     
 9. hét Agilis fejlesztés Agilis kiáltvány. Alkalmazhatóság. Módszerek rövid ismertetés: SCRUM, Kanban, TDD, XP, PP, LEAN, stb.
     
10. hét Kritikus rendszerek fejlesztése Safety kritikus rendszerek fejlesztése. Security kritikus rendszerek fejlesztése.
     
11. hét Szabványismereti alapok A fejlesztésekhez kapcsolódó ágazati (közúti, vasúti, légi) szabványok alapelveinek és szemléletének bemutatása.) Példák a szabványok szerinti életciklus fázisok kidolgozására.
     
12. hét Meghívott előadók Autonóm járműfejlesztés és/vagy Légi automatikai rendszerek fejlesztése és/vagy Vasút automatikai rendszerek fejlesztése témakörökből kettő a hallgatók érdeklődési körének megfelelően.
     
13. hét Hallgatói házi feladatok bemutatása (Megjegyzés: Hallgató létszámtól függően Meghívott előadók is lehetnek.)
     
14. hét Hallgatói házi feladatok bemutatása  -

 

 

Ajánlott irodalom (részlet)

  • Ian Sommerwille: Software Engineering

  • OMG: Unified Modeling Language

  • Jeff Sutherland’s: Scrum Handbook

  • Henrik Kniberg & Mattias Skarin: Kanban and Scrum making the most of both

  • Dragan Milicev: Model-Driven Development with Executable UML

  • Thomas Stahl, Markus Völter, et al.: Model Driven Software Development

  • Grady Booch: Object-Oriented analysis and design

  • Ajánlott szabványok listája: ISO 9001, IEC 61508 1-7, EN 50126, EN 50128, EN 50129, DO-178C, ISO 10007

 

Adminisztratív adatok

Neptun kód: BMEKOKA8592

Típus: Szabadon választható

Kredit: 2

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: Közlekedési automatika (BMEKOKAA179)

A tárgy minden őszi félévben indul.

Időpont: Csütörtök 16:15-18:00
Helyszín: ST103

 


 

Előadás anyagok: moodle

 

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.