Oktatás

BSc kurzusok

Közúti forgalomirányítás I. (részletesebben ITT)
A tárgy élvonalbeli elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgál a közúti közlekedési automatika témáján belül a szakterületen elhelyezkedni kívánó kollégáknak. Az oktatás korszerű ismeretanyagokat ad át a közúti forgalomirányító rendszerekről, berendezésekről és az alapvető forgalommodellezési elméletekről, emellett tárgyalja a közúti méréstechnika módszereit és berendezéseit. Az oktatás célja egyrészt a készülékek és rendszerek elvi felépítésének, rendszertechnikájának, közlekedésbiztonsági funkcióinak megismertetése a közúti automatizálási feladatok megoldásához. Másrészről a tárgy a konkrét gyakorlati megoldásokat és az ahhoz kapcsolódó megfelelő üzemeltetői szintű mérnöki készségek megismertetését kínálja. A tárgyhoz a gyakorlati tapasztalatok erősítése végett külső helyszíni gyakorlatok tartoznak.

Közúti forgalomirányítás II. (részletesebben ITT)
A tárgy a Közúti forgalomirányítás I. folytatásaként a közúti közlekedési automatika területének élvonalbeli elméleti és gyakorlati ismereteivel szolgál. A tárgy korszerű ismeretanyagokat ad át a közúti forgalomirányító, méréstechnikai és kommunikációs rendszerekről, valamint az alapvető forgalommodellezési elméletekről. Az oktatás célja a készülékek és rendszerek elvi ismertetése mellett megfelelő készségek kialakítása az közúti közlekedési automatizálási feladatok megoldásához. A tárgyhoz - gyakorlati ismereteket biztosítandó – laborok és gyakorlatok tartoznak, amelyeket korszerű tanszéki laborgépeken és szoftverekkel végeznek el a hallgatók.

 

MSc kurzusok

Közlekedésautomatikai rendszerek tervezése (részletesebben ITT)
A tantárgy feladata a közúti közlekedésirányító rendszerek tervezéséhez szükséges mélyebb ismeretek átadása. A tervezést támogató eszközök, eljárások. Közúti közlekedési modellcsoportok, mérések alapján szimulációs gyakorlatok. Technikák a közúti forgalmi paraméterek becslésére. Jelzőlámpás irányítási rendszerek egyedi csomópontokban és összehangolt hálózatok esetén. 

Járműforgalmi rendszerek modellezése és irányítása (részletesebben ITT)
A tárgyban foglalt ismeretek magas színvonalú elméleti és tervezési gyakorlati ismereteket adnak a területen elhelyezkedni kívánó mérnököknek. A tárgy modellosztályokat vizsgál a közúti, vasúti és légi közlekedési rendszerek irányításához. Mikro- és makroszimulációs programokat tárgyal közlekedési hálózatok modellezésére. Megismerteti a hallgatókkal a korszerű forgalomirányítás lehetőségeit, módszereit és az azokat megvalósító technikai eszközöket, valamint a tervezési folyamatot és irányelveket.

Járműforgalom modellezése, szimulációja és irányítása (részletesebben ITT)
A tárgy a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központhoz kapcsolódó Autonomous Vehicle Control Engineer MSc szak képzésén belül a közúti közlekedési automatika legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit adja át. Az oktatás korszerű ismeretanyagokat ad át a közúti forgalomirányító rendszerekről, berendezésekről és az alapvető forgalommodellezési elméletekről, emellett tárgyalja a közúti méréstechnika módszereit és berendezéseit.

Smart city (részletesebben ITT)
Okos város fogalma, definíció és értékelési módszerek ismertetése. Területhasználati modellek bemutatása, várostervezési és stratégiai kérdések. A közösségi médiából kinyerhető információ felhasználási lehetőségei. Internet of Things, vezeték nélküli szenzorhálózatok és Smart Grid alkalmazások. Intermodális kapcsolatok bemutatása az okos városban betöltött funkciója alapján. Okos megoldások a közlekedés menedzsment területén. Példaértékű hazai és külföldi megoldások ismertetése.

 

Erasmus kurzus

Control theory (angol nyelvű kurzus Erasmus hallgatóknak) (részletesebben ITT)
Irányítástechnika alapjai a frekvenciatartományi módszerektől az állapottér alapú irányításig.