Oktatás

BSc kurzusok

Közúti forgalomirányítás I. (részletesebben ITT)
A tárgy élvonalbeli elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgál a közúti közlekedési automatika témáján belül a szakterületen elhelyezkedni kívánó kollégáknak. Az oktatás korszerű ismeretanyagokat ad át a közúti forgalomirányító rendszerekről, berendezésekről és az alapvető forgalommodellezési elméletekről, emellett tárgyalja a közúti méréstechnika módszereit és berendezéseit. Az oktatás célja egyrészt a készülékek és rendszerek elvi felépítésének, rendszertechnikájának, közlekedésbiztonsági funkcióinak megismertetése a közúti automatizálási feladatok megoldásához. Másrészről a tárgy a konkrét gyakorlati megoldásokat és az ahhoz kapcsolódó megfelelő üzemeltetői szintű mérnöki készségek megismertetését kínálja. A tárgyhoz a gyakorlati tapasztalatok erősítése végett külső helyszíni gyakorlatok tartoznak.

Közúti forgalomirányítás II. (részletesebben ITT)
A tárgy a Közúti forgalomirányítás I. folytatásaként a közúti közlekedési automatika területének élvonalbeli elméleti és gyakorlati ismereteivel szolgál. A tárgy korszerű ismeretanyagokat ad át a közúti forgalomirányító, méréstechnikai és kommunikációs rendszerekről, valamint az alapvető forgalommodellezési elméletekről. Az oktatás célja a készülékek és rendszerek elvi ismertetése mellett megfelelő készségek kialakítása az közúti közlekedési automatizálási feladatok megoldásához. A tárgyhoz - gyakorlati ismereteket biztosítandó – laborok és gyakorlatok tartoznak, amelyeket korszerű tanszéki laborgépeken és szoftverekkel végeznek el a hallgatók.

 

MSc kurzusok

Közlekedésautomatikai rendszerek tervezése (részletesebben ITT)
A tantárgy feladata a közúti közlekedésirányító rendszerek tervezéséhez szükséges mélyebb ismeretek átadása. A tervezést támogató eszközök, eljárások. Közúti közlekedési modellcsoportok, mérések alapján szimulációs gyakorlatok. Technikák a közúti forgalmi paraméterek becslésére. Jelzőlámpás irányítási rendszerek egyedi csomópontokban és összehangolt hálózatok esetén. 

Járműforgalmi rendszerek modellezése és irányítása (részletesebben ITT)
A tárgyban foglalt ismeretek magas színvonalú elméleti és tervezési gyakorlati ismereteket adnak a területen elhelyezkedni kívánó mérnököknek. A tárgy modellosztályokat vizsgál a közúti, vasúti és légi közlekedési rendszerek irányításához. Mikro- és makroszimulációs programokat tárgyal közlekedési hálózatok modellezésére. Megismerteti a hallgatókkal a korszerű forgalomirányítás lehetőségeit, módszereit és az azokat megvalósító technikai eszközöket, valamint a tervezési folyamatot és irányelveket.

Járműforgalom modellezése, szimulációja és irányítása (részletesebben ITT)
A tárgy a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központhoz kapcsolódó Autonomous Vehicle Control Engineer MSc szak képzésén belül a közúti közlekedési automatika legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit adja át. Az oktatás korszerű ismeretanyagokat ad át a közúti forgalomirányító rendszerekről, berendezésekről és az alapvető forgalommodellezési elméletekről, emellett tárgyalja a közúti méréstechnika módszereit és berendezéseit.

Smart city
Okos város fogalma, definíció és értékelési módszerek ismertetése. Területhasználati modellek bemutatása, várostervezési és stratégiai kérdések. A közösségi médiából kinyerhető információ felhasználási lehetőségei. Internet of Things, vezeték nélküli szenzorhálózatok és Smart Grid alkalmazások. Intermodális kapcsolatok bemutatása az okos városban betöltött funkciója alapján. Okos megoldások a közlekedés menedzsment területén. Példaértékű hazai és külföldi megoldások ismertetése.

 

Erasmus kurzus

Intelligent Solutions in Transportation (angol nyelvű kurzus Erasmus hallgatóknak)
The ITS course intends to provide an overview in the field of applied intelligent transport systems.