Emisszió modellezése és szabályozása

A korszerű mérnöki tervezés kihívása a fenntartható fejlődés elérése, a közúti közlekedés esetében ennek egyik követelménye a keletkező szennyezés és az üzemanyagfogyasztás csökkentése, (és ezzel az ágazat gazdasági és társadalmi optimumának az elérése). A kutatásaink célja, olyan forgalom modellezési és szabályozási módszer kidolgozása, amellyel optimalizálható a közúti forgalom által kibocsátott károsanyag mennyisége.

A szennyezők (CO, HC, CO2, NOX) termelődését leíró mikroszkopikus modellek (Copert, HBEFA) és a makroszkopikus forgalomleírás alapján komplex forgalmi-emissziós modellt hoztunk létre, melyet validálás után mint szabályozandó rendszert tekintünk. A végcél egy olyan többkritériumú szabályzás tervezése,  amely az eddigi szabályzási cél – a legkisebb eljutási idő mellett a minimális energiafogyasztást és kibocsátást célozza meg.

A mikroszkopikus járműmodellek alapján makroszkopikus forgalmi emissziós modell került kidolgozásra.
- A lakott területeken kialakuló szennyezőanyag koncentráció modellezése.
- Irányítás tervezése a lökéshullámok stabilizálása és az emisszió csökkentése céljából.
- A mellékelt ábrák egy példát szemléltetnek CO szennyezőanyag koncentráció alakulására  szabályozatlan (baloldali ábra) és szabályozott esetben (jobb oldali ábra).

Kapcsolódó publikáció:
Csikós A, Tettamanti T and Varga I (2014), "Modeling of emission in urban traffic networks" (Research Report no. SCL-001/2014)