Cím: 1111 Budapest, Stoczek u. 2.
 St. Building, 1. floor 110

 E-mail: kjit@kjk.bme.hu

 Telefon: (36-1) 463-1013

mechatronika

kozut

vasut

legi

Competencies
 

vasut

Industrial works

oktatas

>
Education

vasut

Research

Ösztöndíj pályázat hallgatóknak a 2020/2021 tanév őszi félévére

 

Pályázati Felhívás

Pályázati adatlap

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 37. § alapján.

 

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem pályázatot nyert el „Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt keretében.

 

A projekt keretében háromféle feladatkörben, ezeken belül több témakörben hirdetünk ösztöndíjat:

 

  1. Hallgatói kutatási feladatok
  2. Hallgatói tananyagfejlesztési feladatok
  3. Szakmai program szervezési feladatok

 

A választható témakörök ismertetését a dokumentum végén található melléklet tartalmazza.

 

Célkitűzés: A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése az autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

 

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a webes pályázati adatlap (https://forms.gle/9xDzHpgpmJy6SpZJ9) kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 24. 12:00 óra.

 

A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során a témavezető adja meg.

 

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

 

Az ösztöndíj időtartama: 2020. szeptember 1. – 2021. február 28. (odaítélt időtartam lehet 3-6 hónap)

 

Az ösztöndíj összege: 40.000 Ft/hó – 200.000 Ft/hó  

 

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, a 2020/2021 I. félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

 

A pályázó feladata:

 

-          Kutatási feladat esetén: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények szakdolgozatban, diplomatervben, TDK dolgozatban, konferenciákon, vagy egyéb publikációban történő közzététele. A pályázó vállalja, hogy havonta írásos beszámolót készít az előrehaladásról.

 

-          Tananyagfejlesztési illetve demonstrátori feladat esetén: A választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a megjelölt formában oktatási anyag kidolgozása, illetve az oktatás támogatása. A pályázó vállalja, hogy havonta írásos beszámolót készít az előrehaladásról.

 

-          Szakmai program szervezési feladat esetén: Előadások, üzemlátogatások, szakmai programok szervezése és tartása hallgatók számára. A tervezett konkrét programok rövid ismertetését és a pályázó jelenlegi és korábbi közösségi szerepvállalásait a pályázatnak tartalmaznia kell. A pályázó vállalja, hogy a programok lebonyolítását megfelelően dokumentálja.

 

Az értékelés menete: Az online felületen benyújtott pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2020. augusztus 27-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a megadott email címére kap értesítést 2020. augusztus 28-ig.

 

A nyertes pályázókkal a KJK kar dékánja ösztöndíj szerződést köt.

 

 

Részletes információk és kiegészítő tájékoztatás:

Dr, Bécsi Tamás

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.