Tantárgyi és laboratóriumi követelmények

2018/19/2. félév időbeosztása (frissítve ápr. 24.)

 

2019. június 12-ei vizsga eredmények

(betekintés jún. 13. 14:00, ST102)

 

Vizsgáról leiratkozni a vizsga napján már nem lehet! Aki nem jön el a felvett vizsgaalkalomra, annak a "Nem jelent meg"-et tudunk csak beregisztrálni a Neptunban.

 

BSC ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

 

ELŐADÁSI ANYAGOK

Alaptagok Nyquist és Bode diagramjai

1. EA: Alapfogalmak, rendszerek vizsgálata idő- és frekvenciatartományban

2. EA: Stabilitás elmélet

3.a. EA: Zárt szabályozási körök minőségi tulajdonságai

3.b. EA: Soros kompenzálás

4. EA: Robusztus stabilitás

5. EA: Állapottér elmélet bevezetés

6.a. EA: Állapottér reprezentációk tulajdonságai

6.b. EA: Példák az állapottér reprezentációk megválasztására

7. EA: Állapotegyenletek megoldása, állapot-visszacsatolás

8. EA: Állapotmegfigyelő

Érdeklődőknek / TDK-zóknak:

9. EA: LQ optimális szabályozó tervezés (Nem tananyag)

10. EA: Számítógéppel irányított (diszkrét) rendszerek (Nem tananyag)

 

A laborokat MOODLE RENDSZERBEN kell teljesíten elektronikus laborként! Aki az e-laboron nem vesz részt vagy nem teljesíti sikerrel, pótmérésre kötelezett a félév végén (legfeljebb 2 mérés pótolható)!

 

Az E-LABORATÓRIUMI SEGÉDANYAGOK (Moodle-rendszerű!): 

Az E-labor 2 részből áll: Beugró (1) és Mérés (2). A Beugró (1) egy 20 kérdésből álló teszt, amely során a feladatokat sorrendben, visszalépés nélkül kell végigcsinálni. A sikeres beugró feltétele a min. 60%-os teljesítés! A sikeres beugrót követően Mérést (2) kell végezni Matlab segítségével, amelyet min. 85%-osan kell elvégezni!

A Matlab ingyenesen telepítője: BME hallgatói MATLAB licensz

1. E-LAB: Frekvenciagörbe mérés: segédlet / A beugró anyaga: 1. EA + az addigi GYAK órák anyaga + Tankönyv [1]: 19-57. old.

2. E-LAB: Soros kompenzálás: segédlet / A beugró anyaga: 2., 3.a., 3.b. EA-ok + az addigi GYAK órák anyaga + Tankönyv [1]: 59-102. old.

3. E-LAB: Állapot-visszacsatolás: segédlet / inverz inga video / A beugró anyaga: 5., 6.a., 6.b. 7. EA + az addigi GYAK órák anyaga + Tankönyv [1]: 119-170. old.

 

SEGÉDANYAGOK ZH-HOZ, VIZSGÁHOZ

Vizsgán / Zh-n használható segédtáblázat

Vizsga "beugró" kérdések

Lin-log papír

Matlab_kod_Bode_rajzolashoz

 

GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY

Régi ZH-k + vizsgák

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM (BME OMIKK Tankönyvolvasóban elérhetők):
[1] Bokor J. - Gáspár P., Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal, TypoTex Kiadó, Bp., 2008.
[2] Bokor J. et al., Irányítástechnika gyakorlatok (megoldásokkal), TypoTex Kiadó, Bp., 2012.